- Licht denkt 'ik ben de lamp', of weet 'ik ben Licht'. -

Zijnsbesef en Zijn

22 maart 2011

Met zijnsbesef wordt hier het primaire besef van bestaan bedoeld. Dit is het nog ongerepte gewaarzijn dat zich realiseert er te zijn. Dit directe besef is altijd voor de tijd en leeftijdloos.

Op dit blanco besef komt verwarring, het leert te vereenzelvigen met het fysieke lichaam, een emotie-, mentaal-, astraal-, etherisch- of energie-lichaam, een idee, de rol of status. De geest heeft het idee de voorstelbare vorm te zijn. Uit gewoonte wordt daaraan de identiteit gekoppeld. Dat 'ik' is dan ergens. (…)

Bewustzijn is geen object en on-voorstel-baar… het is wat voor kan stellen. Bewustzijn is het open en transparante Nu. Dat Nu is de totaliteit van Zijn, in een spel van tijdelijke vormen. Identificatie met een los van het geheel gedachte vorm brengt vervreemding en afgescheidenheid.

Dit is vergelijkbaar met Licht dat denkt de lamp te zijn. De Bron van leeftijdloos Leven lijkt vergeten via identificatie met een tijdelijke vorm. Daaraan worden eigenschappen toegeschreven, onderverdeeld in goede en slechte. Zijn komt via valse voorstelling in een verkramping terecht.

Dit is ego, in de overtuiging ergens vandaan te komen en ergens naar toe te gaan. De kramp is geloof dat aan het idee van geboorte en dood wordt gegeven, waardoor angst voor het einde van de vorm ontstaat. Dit is ook de angst voor Leven, Liefde en Licht.

healingsite   1993 - 2024