Zijn

29 december 2018

De belangrijkste realisatie in een mensenleven is het werkelijk beseffen van Zijn. Het beseffen van Zijn is namelijk ook het beseffen van de waarachtige identiteit, of het Ik dat Is. Het beseffen van Zijn openbaart dat Zijn hetzelfde is als het Bestaan, het ene Ik, God, de Bron, Bewustzijn…

In de realisatie van het waarachtige Zijn vallen alle ideeën over ik, zelf, God, goed en slecht, leven, bestaan, de wereld en tijd weg. Werkelijk al het denkbare en overdenkbare valt weg… Wat blijft is een onuitsprekelijk stil Besef, een on-middellijk, een direct Zijn, waarin alle vragen over oorsprong, bestemming en zingeving verdwijnen.

Het wonderlijke is dat dit Realiseren eigenlijk altijd al gebeurt. Echter wordt het niet opgemerkt, of het dringt niet echt door. Iedere waarneming, ieder gevoel, elke emotie, gedachte of ervaring… alles bevestigt het Zijn. Alles dat komt en gaat, al het tijdelijke bevestigt het waarachtige tijdloze Zijn.

Iedereen weet 's ochtends dat er 's nachts de droom-loze diepe slaap is geweest, iedereen weet wanneer - oog in oog met de prachtige sterrenhemel of een mooie zonsopgang - de geest volkomen stil valt en er alleen maar Stilheid is. Meestal wordt de aandacht echter vlak erna gegrepen door wat de geest er van vindt en wordt het Besef van de Stilheid die je bent vergeten.

Zijn… de Stilheid die je bent

Het beseffen van Zijn - de Stilheid die je bent - kan op ieder moment. Wanneer de geest direct na de slaap opstart, als je uit bed stapt, onder het tanden poetsen, tijdens het ontbijt, een gesprek of de dagelijkse bezigheden, in lastige momenten, als er een beslissing genomen moet worden… telkens kun je je afvragen aan wie verschijnt dit?

Die vraag 'draait' de aandacht om, weg van wat je kunt waarnemen terug naar wat waarneemt. Als antwoord op de vraag is er de Stilheid van je ware Aard, die zich als een Directheid, als een open Zijn openbaart. Je weet het meteen, omdat die open Stilheid werkelijk onvoorwaardelijk, alomvattend en zonder oordeel is.

Deze Directheid is het Zijn, het Bewustzijn, of Dat wat altijd onbeschadigbaar en ondeelbaar is, onafhankelijk van wat voor omstandigheden dan ook. Dit Zijn is het ene Thuis-Zijn dat niet kan verdwalen of van zichzelf weg kan geraken.

Het beseffen van dit Zijn brengt een enorme geestelijke verschuiving, een diep herkennen van je ware Identiteit. Die ware Identiteit is de Bron van waaruit in ieder het Bewustzijn oprijst.

Het Beseffen dringt ook door in de geest. Hoe dat uitwerkt kan best een tijd in beslag nemen. Allerlei patronen, gewoontes en overtuigingen komen in het Licht. Lang onderdrukte of ontkende ervaringen kunnen ineens opkomen. Echter 'zie' je het nu gebeuren… en er kan in geduld een antwoord komen, vanuit de Stilheid die je bent.

Zijn… het ervaren in zichzelf

Het is ook mogelijk om Zijn op een andere manier te beseffen en ervaren. Je kunt even zitten en beginnen met simpelweg te 'luisteren' naar nu hier. Met luisteren wordt hier bedoeld 'het naar binnen open zijn, het opmerken dat vanzelf gebeurt, het opmerken dat niet op iets gefocust is… het eenvoudigweg zijn met hoe het nu is'.

In dat stille luisteren kun je het lichaam voelen, het ademhalen opmerken en de geluiden rondom het lichaam waarnemen. Je kunt beseffen dat alles kan gebeuren zonder dat er iets van gevonden of mee gedaan hoeft te worden. Er hoeft dan ook niets te worden aanvaard, want alles is al zoals het is, en ook de protesten van de geest mogen er zijn zonder dat ze gehoorzaamd hoeven te worden.

Wanneer je zo stil zit kun je beseffen dat ervaren vanzelf gebeurt en geen handeling is, dat het ervaren van alles telkens heel direct en altijd Nu is en dat Nu geen tijd kent. Je kunt onderzoeken waar Bewustzijn ophoudt en de ervaring begint. Het kan dan door dringen dat alles in Bewustzijn gebeurt en er geen grenzen zijn.

Zijn openbaart zich als het Ervaren… Ervaren blijkt een Openheid, een stil open Zijn. Aanvankelijk kan Open Zijn nog een idee van onmetelijkheid geven, doch uiteindelijk verdwijnt alle gevoel van afmeting of proportie. Openheid is zelf-lichtend… Je zou kunnen zeggen dat Ervaren het Innerlijk is van het Open Zijn. Ervaren is daarom altijd en tijdloos verlicht.

Stil open Zijn - voorbij onmetelijk - en werkelijk Ervaren brengt Licht in de wereld.

Luister ook naar een bijbehorend audio-fragment: Toelaten en open blijven

healingsite   1993 - 2022