appearance

Zijn dat altijd Thuis is

27 september 2020

Een belangrijk effect van vereenzelviging met het lichaam, de geest, een spirituele vorm, of een apart zelf, is de angstige onrust die er door gecreëerd wordt. Bij iedere zelf-omschrijving komt een verzameling conditioneringen, gewoontes, programmaties, verwachtingen, gedragscodes en voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Vormen zijn tijdelijk en geestelijke activiteit is op tijd gebaseerd. Vanuit identificatie met de vorm lijkt het alsof je in een ontwikkeling zit, op een pad waar die ontwikkeling plaats vindt, en dat jij de ontwikkeling moet doen.

Deze conditionering zorgt voor angst… angst dat je van het pad af zal raken, dat je niet weet wat de bestemming is, dat anderen dat zullen zien, dat je naar een verkeerde bestemming geleid zal worden…

Het idee dat je een aparte vorm bent is hardnekkig. Aan de basis daarvan heerst een pijnlijke overtuiging… je bent een iemand mèt bewustzijn, een vorm die bewust is… alsof de vorm bewustzijn heeft.

Bewustzijn in Zichzelf

Ontwaken brengt het besef dat je niet een vorm bent die bewust is, doch dat je het Bewustzijn in Zichzelf bent… het Gewaarzijn, en dat Gewaarzijn direct is, eerder dan de tijd. Tijdens het diep doordrongen raken van dat besef komt de realisatie dat Gewaarzijn ondeelbaar is, enig, en dat bewustzijn niet ontwikkeld kan worden.

Dan is er het besef dat Bewustzijn hetzelfde is als Zijn, en dat die wonderlijke Directheid nergens vandaan komt en nergens naar toe gaat… dat de eenheid van Zijn en Bewustzijn weer hetzelfde is als Vrede, de Vrede die alle begrip te boven gaat. Die Vrede is het Zijn dat altijd Thuis is.

Dit Bewust-Zijn is onvoorwaardelijk, kent oordeel, verwachting noch eis, omdat er niets anders is. Een geestelijke activiteit deelt alles op in een ik die waarneemt en iets anders dat wordt waargenomen. Vanuit ideeën over 'ik' en over 'hoe het moet zijn' gaat het in weerstand naar 'hoe het denkt dat het is'.

In Openheid komt alles thuis

In dit Zijn dat altijd Thuis is, deze Vrede, is alles welkom. Alles dat er door wordt aangeraakt veert terug naar het stille Bewustzijn. Zo kun je ook naar alles dat zich van binnen aandient geduldig open zijn, zodat de gewoonte, de bewering, de weerstand, het verdriet of de conditionering omvat wordt door wat je echt bent… Gewaarzijn.

Het Licht van Gewaarzijn dringt door in waar je in stilte open naar bent, waardoor het ontzenuwt en zich overgeeft. De geestelijke activiteit wordt gerust gesteld en beseft weer het Zijn dat altijd Thuis is.

Dit geruststellen gebeurt vanzelf, vanuit de genegenheid van de ware Aard, in het stille, open Gewaarzijn. Samen met het wegvallen van het idee van een apart 'ik' dat zich moet ontwikkelen, vallen ook angst en moeite weg, en is er humor en geduld waarin het relatieve proces van de geest alle ruimte heeft en liefdevol begeleid wordt.

Er is dan geen 'ik' meer die moeizaam zijn pad moet vinden en worstelt om zijn bestemming te bereiken. Het pad blijkt Dit, nu hier te zijn… Dit, nu hier, waar Oorsprong en Bestemming één is, in Zijn dat tijdloos Thuis is.


Twee audio-fragmenten, waarin 'open zijn naar wat zich aandient' ter sprake komt:
- Verlorenheid en Mededogen
- Verdediging en Zijn

healingsite   1993 - 2023