- Spreuk: Door het vuur in duist'ren nacht, zonk terneer mijn poude pracht. -

Zelfbeeld en Identiteit

10 augustus 2011

Door het vuur in duist'ren nacht…
zonk terneer mijn oude pracht.

Bovenstaande tekst is gemetseld in de gevel van De Wijnhuistoren in Zutphen, Groenmarkt 40. Het onderhuis stamt uit de 14de eeuw en heette oorspronkelijk Huis Vreden.

Het werd verbouwd tot waag, stadsherberg (wijnhuis) en burgerwacht. Op het huis kwam een toren, die in de 17de eeuw zijn huidige gestalte kreeg. Op 22 januari 1920 werd de toren door brand getroffen. Dit verwoestte de houten constructie voor het carillon. Het geheel werd weer in originele staat hersteld en dient nu als restaurant.

Ik ontdekte de spreuk na een intensieve periode waarin alle illusies in het Licht van Nu uiteen spatten. De trots, die ego-activiteit aan de illusies ontleende, veranderde in dankbaarheid.

Het lezen van de tekst bracht blijdschap en ontroering… het was een prachtige afsluiting van 'de donkere nacht' en een bevestiging op de realisatie: ik ben het ene Licht… Dit Licht is het creatieve Vuur, waarin alle noties verbranden, ook de concepten creatie en destructie.

 - Wijnhuistoren - Zutphen -

Wijnhuistoren Zutphen

healingsite   1993 - 2022