aum

Zegen

24 februari 2009

Verlatenheid verandert in zegen,
wanneer inzicht ruimte krijgt
dat hetgeen zich verlaten voelde
een inbeelding is waar besef zich lang aan vast klampte,
net als diegenen die zich afkeerden inbeeldingen waren.

Blijven en verlaten, komen en gaan…
het zijn verschijnselen in de relatieve vormenwereld,
die aangezien worden als de realiteit.

Het Licht van de Zegen kan in de vorm ervaren worden,
wanneer beseft wordt,
dat datzelfde Licht voor waarneming zorgt,
en dat Het in iedere vorm werkzaam is als het Ene,
dat één noch veel is.