Geen ik - het ene Zelf

Het conceptuele 'ik' - ego - bestaat niet. In deze context wordt dit het besef van 'geen ik' genoemd. In sommige tradities wordt 'geen ik' ook wel aangeduid als 'het ene Zelf'.

Beide expressies verwijzen naar eenzelfde principe: het directe Kennen, of Bewustzijn zonder een object… Dat is Gewaarzijn dat vóór slaap, droom en waken het non-duale, ononderbroken Zijn is.

Ook wordt dit Directe soms Ware Aard genoemd. Ware Aard is één en het zelfde als Gewaarzijn, het ene Zelf, God.

healingsite   1993 - 2021