Verdedigen


Deze houding is terug te voeren tot de mythologische voorbeelden 'goed en slecht' of 'god en duivel'.

Op het sociale vlak vertaalt zich dat in: wij als de gelovigen, betere familie, of het superieure ras, moeten ons verdedigen tegen de heidenen.

Er heerst altijd het geloof dat de buiten-wereld bevolkt wordt met 'de slechten', waartegen wij ons moeten beschermen, of die wij moeten bekeren…

Dit is gestoeld op de misvatting dat identiteit - ik - een voorstelbare, afgescheiden, en werkelijk bestaande vorm is.

healingsite   1993 - 2024