Stilheid


Soms wordt Bewustzijn zonder object, of Gewaarzijn, aangeduid met Stilheid. Dan is Stilheid niet meer het tegenovergestelde van 'lawaai' of 'beweeglijk'.

Vaak wordt stilheid echter gezien als beweging-loos of geluid-loos. Dat is nog steeds een staat van zijn die kan worden waargenomen.

Om verwarring te voorkomen wordt in deze context stilheid niet als objectloos Gewaarzijn gezien, doch als iets waarneembaars.

Ontwaken is beseffen dat Bewustzijn geen object is en het herkennen van beweging, geluid en stilheid als niets anders dan Gewaarzijn.

healingsite   1993 - 2021