Referenties - Identiteit


Bewustzijn wordt aangeleerd zich te vereenzelvigen met omschrijfbare identiteiten. Meestal komt dit neer op identificatie met het lichaam en de rol, functie, of sociaal-maatschappelijke positie. Enige voorbeelden…

Biologische identiteit:
Ik, de moeder of vader van, de dochter of zoon van, de zus of broer van… (identificatie met de biologische vorm)

Seksuele identiteit:
Ik ben een vrouw of man… (identificatie met het lichaam/geslacht)

Sociaal-maatschappelijke identiteit:
Ik, de vrouw of man van, de baas of werknemer van… (identificatie met de sociaal-maatschappelijke vorm/rol)

Historische identiteit:
Ik ben mijn geschiedenis… (identificatie met een handelend zelf, de autonome doener die alles ondergaat)

Psychologische identiteit:
Ik ben goed, slecht, succesvol, mislukt, belangrijk, niets waard… (identificatie met denkbeelden, de doener)

Spirituele identiteit:
Ik ben een wezen/ziel met een lichaam, in 't universum op weg naar mijn bestemming… (identificatie met subtiele, spirituele concepten)

Identificaties roepen een psychische opstelling of 'toon' op. Onbewust worden gedragingen ingegeven door archetypische en mythologische modellen - of door weerstand naar die modellen.

De modellen zijn de mythes en archetypische verhalen die in geschrift en dialoog worden doorgegeven. Vaak dienen ze via angst de institutionele machten. Soms worden ze ingezet vanuit een gerealiseerde ware Aard, en maken dan bewust van het levende Licht.

Aanvankelijk zoekt bewustzijn veiligheid in modellen, die al naar gelang de omstandigheden aangepast kunnen worden. Zijnsbesef leert zich af te sluiten voor hoe het voelt om open te Zijn… het gehoorzaamt collectieve codes, om onprettige gevoelens te voorkomen en erbij te horen.

Identiteiten zijn veranderlijke voorstellingen in de geest… ze komen en gaan en brengen manieren van kijken - standpunten - met zich mee. De onveranderlijke, tijdloze Identiteit is het ondeelbare Licht van Waarheid. Dit Licht is waar geest en zintuigen afhankelijk van zijn, terwijl Waarheid in zichZelf lichtend is.

healingsite   1993 - 2021