De Psychologische Ik-gedaante


'Ik' lijkt een psychische vorm die kan voorstellen. Dit lijkt te gebeuren in wat wordt gezien als 'de geest', alsof 'geest' een ruimtelijk object is dat kan worden voorgesteld en waarin voorstelling plaats vindt.

Binnen die 'geest' worden dialogen gevoerd met beelden van mensen die gisteren, of 20 jaar geleden, iets zeiden dat positief of negatief is opgevat. Dit zijn vooral representaties van familieleden uit de jeugd en ook van mensen waarmee nu een band is.

Geestelijke indrukken werden tot vertegenwoordigingen van personen (denkbeeldige stollingen). Ego vereenzelvigt zich met de voorgestelde hoofdrolspeler en probeert de andere spelers de baas te blijven.

Bij elke stap lijken de psychische gestalten in te spreken op 'ik', om zo het gedrag te beïnvloeden. Ook dat is projectie… die meestal niet herkend wordt. Gevolg is boosheid naar familieleden of bekenden wanneer een stap niet lijkt te lukken. Interne onvrede, over het 'ik' dat niet goed genoeg is, externaliseert zich naar 'de schuldigen'.

De psychische jeugd-constructie is de blauwdruk van waaruit op de huidige omgeving wordt gereageerd. Verwachtingen en overtuigingen projecteren zich op mensen en objecten die aan familieleden of oude indrukken herinneren. Aandacht verdedigt zich (vecht/vlucht). Dit is als weerstand en verongelijktheid in het lichaam voelbaar… 'de ander' lijkt 'mij' last te bezorgen. Open 'erbij' blijven brengt verzachting.

Wanneer aandacht rust als Gewaarzijn, wordt helder dat geestelijke figuren in 'leven' gehouden worden door geloof in de ik-gedaante. Het centrale 'ik' kan doorzien worden als een verzameling herinneringen, overtuigingen en gewoontes.

Als dit herkend wordt als leeg van zichzelf, sterft het denkbeeldig af. Daarmee valt ook het netwerk van aanverwanten uit elkaar.

De psyche wordt herinnerd aan Licht, door Schouwen vanuit Stilheid, het Zien zonder subject-object. Licht blijkt de ene Buddha-Geest.

De ik-constructie valt uitéén in de zee van Leven. Liefde, als primaire 'substantie', brengt ontspanning… Bewustzijn is Leven-Liefde-Licht.

healingsite   1993 - 2022