Oorzaak en Gevolg


De persoon kijkt vanuit oorzakelijkheid: ik ben er, omdat ik geboren ben. Bewustzijn heeft echter geen oorzaak en is niet onderhevig aan geboorte en dood.

In de wereld van verschijnselen geeft kennis van oorzaak en gevolg de schijn van controle en macht. Onbewust van de oorzaakloze Ware Aard, probeert het individu geluk en veiligheid te creëren. Als dat niet lukt wordt vanuit vermeende oorzakelijkheid verwijt gerechtvaardigd.

healingsite   1993 - 2021