Ontkennen en Voorwenden


Wanneer zijnsbesef geconfronteerd wordt met gevoelens die door de omgeving of cultuur als te bedreigend worden beschouwd, activeert een psychologisch mechaniek: ontkennen en voorwenden. Dit overlevingsmechanisme moet de veiligheid en het zelfbeeld beschermen.

Ontkennen dient om gevoelens van onzekerheid en bestaansangst te verbergen. Met voorwenden kan gebluft of vertrouwen geveinsd worden. Deze gewoontes worden vaak onbewust ingezet… totdat ze worden opgemerkt en niet meer voldoen. Er start dan een onderzoek naar de ondergrond ervan.

healingsite   1993 - 2021