Lichaam


Hier wordt niet alleen het fysieke lichaam bedoeld… identificatie kan ook met een geestelijk of subtiel lichaam. Ook een gedachte kan tot lichaam dienen.

Telkens is sprake van aandacht die zich samentrekt in een vorm, en schijnbaar een object in de ruimte wordt. Daar is het onderhevig aan krachtenvelden waar het probeert macht over te krijgen.

Ik is geen voorwerp in de ruimte, doch het afmetingloze bewustzijn waarin ruimte verschijnt. Objecten bestaan niet als zodanig.

healingsite   1993 - 2024