Het Institutionele denken


Wanneer zijnsbesef niet bewust is van het innerlijke Licht, wordt het onbewust gedreven door karma. Structuren van een instituut kunnen dan veiligheid bieden.

Met 'instituut' worden in deze context samenlevingsvormen bedoeld waarin mensen opgroeien en op zoek zijn naar fysiek, emotioneel en geestelijk welzijn: gezin, school, religie, vereniging, nationaliteit, etc.

Vaak worden de instituten geleid door personen die zelf gebukt gaan onder institutionele pijn, maar geleerd hebben om dat te verbergen. De structuren moeten dan houvast en orde geven, omdat de basis van Liefde niet meer beseft wordt. Gewoontes en regels vervangen het waarachtige Waarnemen en identiteiten worden opgedrongen.

Structuren dienen dan om gehoorzaamheid af te dwingen, en het ego te verstevigen. Vanuit herkende Liefde toegepast, nodigen structuren naar binnen toe uit de Ware Aard te ontdekken.

healingsite   1993 - 2021