Identificatie


Objecten in bewustzijn, waarmee identificatie plaats vindt, variëren van een fysiek lichaam tot denkbeeldige voorstellingen. Schijnbare vormen in de geest lijken 'mij' te vertegenwoordigen of zijn.

Die voorstellingen kunnen de rol zijn, of momentopnames van hoe een 'ik' zich in bepaalde situaties gedroeg, waarover trots dan wel schaamte heerst. Ook zijn het ideeën die aangereikt worden in vele kringen.

De voorstellingen en ideeën blijken verschijningen van Bewustzijn. IK is geen idee, doch Bewust Zijn… het Kennen en Zijn in zichZelf.

Shri Nisargadatta Maharaj zegt over dit verschijnsel het volgende:

The person is merely the result of a misunderstanding. In reality, there is no such thing. Feelings, thoughts and actions race before the watcher in endless succession, leaving traces in the brain and creating an illusion of continuity.

A reflection of the watcher in the mind creates the sense of 'I' and the person acquires an apparently independent existence. In reality there is no person, only the watcher identifying himself with the 'I' and the 'mine'.

healingsite   1993 - 2022