De Getuige


Bewustzijn neemt - als Getuige - alle verandering waar, doch blijft onveranderlijk het Waarnemen in Zichzelf. Dit is erg nuttig voor het herkennen van identificatie.

Een proces van dé-identificatie vindt plaats. Alles waar 'ik' zich mee verbond valt - in relatieve zin - weg. Uiteindelijk valt ook de Getuige weg.

Wat blijft is het Waarnemen in Zichzelf. Dit wordt ook wel het Kennen genoemd. Kennen is onmiddellijke aanwezigheid… Aan-wezig-heid verwijst naar het oud-Hollandse 'wezen', wat Zijn betekent.

healingsite   1993 - 2021