Het domein van de gesuggereerde persoon


De valse identiteit is bewustzijn dat zichzelf voorstelt als een vorm in een omgeving… een (geestelijk) lichaam in een ruimte.

Die identiteits-vorm is samengesteld uit een verzameling aannames en ideeën. 'Om zich heen kijkend' kan die manier van kijken slechts de weerspiegeling of projectie van zijn eigen samenstelling zien.

Het domein van de gesuggereerde persoon is de psyche die door de overtuigingen een bepaalde sferische toon heeft. Bewustzijn lijkt het centrale personage te zijn in die - door geloof opgeroepen - sfeer.

Het voelt echt aan alsof 'ik' dat personage is, dat gevangen zit in de psychische sfeer. Licht van gewaarzijn, waaraan de sfeer verschijnt, wordt vergeten… bewustzijn lijkt beheerst door identificatie.

Wanneer ondeelbaar Licht herkend wordt als de ware Aard, kan grote ontregeling plaats vinden in de psyche. Vaak geeft dat gevoelens van verontwaardigde onmacht. Dat is tijdelijke nawerking… de geest kan maar moeilijk wennen aan geen controle hebben.

healingsite   1993 - 2021