Binnen en Buiten


Binnen en buiten zijn relatieve begrippen die hier gebruikt worden om het verschijnsel projectie inzichtelijk te maken. Een ik-entiteit lijkt van binnenuit de wereld buiten zich waar te nemen. Directe ervaring toont dat binnen en buiten, en ook 'het ik', illusies zijn.

Het gevecht in de wereld is de geestelijke voorstelling die plaats vindt vanuit geloof in de centrale ik-gedaante. Dit gebeurt vlak 'boven' de ondeelbare Stilheid.

De ik-vorm probeert van binnenuit in de buitenwereld te slagen. Er wordt voorgesteld in gelokaliseerde concepten.

Naar binnen toe kan de Stilheid of het Absolute beseft worden, naar buiten toe de Wereld of het Relatieve. Dit zijn tijdelijke concepten… besef kan in beide 'werelden' een toevlucht zoeken en een schijnbaar 'ik' verstevigen… de afgescheiden ik-voorstelling.

Dan wordt ontdekt dat de begrippen 'Stilheid' en 'wereld' slechts voorstellingen zijn… Ze worden onverwacht herkend als niets dan Bewustzijn. Wat blijft is het Kennen in zichzelf… Onmiddellijkheid.

Het is dan ook helder dat de Wereld het Absolute is, dat zonder het Absolute er geen wereld is, dat 'de wereld' geen apart bestaande, autonome mogendheid is, maar dat zonder de wereld wel het Absolute is.

healingsite   1993 - 2022