kolibri

Wezen en Zijn

19 december 2012

In deze context wordt met Zijn het ondeelbare, onmiddellijke, directe Zijn bedoeld. Met wezen wordt meestal een apart wezen met een bepaalde thematiek bedoeld.

In het non-duale besef is alle ruimte voor diversiteit. Echter is Diversiteit als expressie van Eenheid herkend en wordt niet meer een verschijning aangezien als identiteit.

Realisatie is de herkenning van wat altijd als ondeelbare Directheid aan alle ervaringen vooraf gaat, na alle ervaring overblijft, en tijdens alle ervaringen onverstoorbaar Is.

healingsite   1993 - 2024