Open Welzijn

4 juni 2013

Open Zijn brengt besef van wat - eerder dan het begrip veiligheid - volkomen Heel en ondeelbaar is. (On)veiligheid hoort bij de schijnbaar afgescheiden vorm, de denkbare identiteit van de droomfiguur die je dacht te zijn. Besef van Zijn geeft diepe ontspanning in de geest… de droom wordt kalm.

Tijdens bewust aanwezig zijn kunnen de volgende gewaarwordingen zich aandienen… Zit op een manier die geen moeite kost. Wees stil en luister. Voel je lichaam in het luisteren en besef dat, net als de omgevingsgeluiden, het lichaam in dit Luisteren gebeurt.

Onderzoek of in Luisteren grenzen zijn. Laat spanning in het lichaam of wat om aandacht vraagt gewoon zijn, en besef de Openheid waarin de dynamiek van het lichaam gebeurt.

Merk dat in het besef van ruimtelijkheid de ideeën van groot en klein wegvallen. Wat overblijft is een wonderlijk besef van afmetingloos aanwezig Zijn.

Dit directe, on-middel-lijke Zijn blijkt weldadig uit te werken in wat het lichaam genoemd wordt. Wat eerder gespannen was veert vanzelf terug in een voelbaar en open wel-zijn.

Wat blijft na-sputteren is geen probleem in dit bovenpersoonlijke Zijn. Besef van Open Welzijn stopt het investeren in wat, als persoon, verantwoordelijk leek voor het leven.

In Stilheid is duidelijk dat Leven tijd-loos is, en hetzelfde als dit open Zijn, dit aanwezige dat bewust is van dat het is. In dit ontvankelijke Zijn is geduld en genegenheid, ook voor de protesterende en weerbarstige restanten van gewoonte en houding.

Open Welzijn kent geen dood en is ondeelbaar het levende Leven, het Kennende. Dit wonderlijke, directe Zijn wordt ook wel het non-duale Ik-principe genoemd, het Ik dat - onoverdenkbaar - geen object of aparte entiteit is.

Wat betekent het, dat IK onoverdenkbaar is? Denken heeft een onderwerp, een object nodig. Het non-duale Ik-principe is geen object of voorwerp… het is Datgene wat, eerder dan alles, onomschrijfbaar en ondeelbaar, nooit een object van zichzelf kan zijn.

healingsite   1993 - 2022