stay present

Ware Aard

26 december 2017

In de zoektocht naar geluk, vrede en voldoening richt aandacht zich naar iets dat met 'ik' - de identiteit - zal gebeuren. De identiteit wordt gezien als een aparte vorm, een verschijnsel in de ruimte. Verlichting wordt gezien als iets dat met de omschrijfbare identiteit zal gebeuren, iets dat vrede zal brengen.

Het lijkt of 'ik' zal veranderen door de gebeurtenis, dat er iets zal worden toegevoegd aan 'ik', waarna het gelukkig zal zijn. De aandacht is naar buiten gericht, naar de toekomst, naar degene die het verlossende woord zal brengen, naar een denkbeeldige plek waar het zal gebeuren.

Ruimte lijkt buiten, rondom het 'ik' te zijn. Dat 'ik' lijkt een object in de ruimte, een object tussen andere objecten. Dit fenomeen noemen we identificatie, en het is exemplarisch voor hoe bewustzijn zich aldoor vereenzelvigt met verschijnselen in de geest. Steeds is er een centraal idee van 'ik', dat zich omkleedt met omschrijfbare eigenschappen en zich bevindt in en tussen voorstelbare omstandigheden. Geest verstikt in zijn eigen creatie… een psychische voorstelling waarin het 'ik' geen ruimte ervaart om te leven.

Ruimte is in Bewustzijn

Directe ervaring wijst echter uit dat het precies andersom is: ruimte is een verschijnsel ín Bewustzijn… en in Besef van Bewustzijn stoppen alle ideeën over binnen, buiten, boven, beneden, afstand en afscheiding.

Wanneer je stil zit, met de ogen open, zonder specifiek naar iets te kijken, onderzoek dan waar het waarnemen ophoudt en de omgeving begint. Je merkt dat Waarnemen niet alleen visueel gebeurt, doch veel breder - en eerder - vanuit je Zijn plaats vindt… Zijn is Waarnemen. Proef of je werkelijk een grens tussen het waarnemen en 'de buitenwereld' kunt vinden.

In de kindertijd krijgen we conditioneringen mee en leren we in te gaan op verwachtingen om goedkeuring (ruimte) te krijgen. We leren verschijnselen te omschrijven en die omschrijvingen als naslagwerk op te slaan, zodat we weten wat iets is als we het tegenkomen. Als zich iets onbekends aandient, proberen we het te begrijpen, om de betekenis ook weer bij het naslagwerk te voegen.

Identiteit en Projectie

Ontwaken brengt de ontdekking dat waarnemen gebeurt via de verzamelde en opgeslagen ideeën en concepten. We zien niet meer het Waarachtige van iets dat verschijnt, doch de geprojecteerde betekenis. Dit fenomeen van projectie vindt plaats vanuit de tot object geworden identiteit.

Identificatie met een apart ik is een geestelijke verkramping die verontrustende gedachten genereert. Alles komt in het teken te staan van het veilig en in tact houden van ik, en naar de geprojecteerde wereld ontstaat weerstand.

Ontwaken is het besef dat je niet de omschrijfbare, psychologische ik-figuur bent, niet de overdenkbare ik-vorm… doch het on-overdenkbare open Bewustzijn. Die Openheid is direct, zonder tussenkomst van een iets. Het wordt ook wel God genoemd, Brahman, de creatieve Bron, ware Aard. Het is wat je - eerder dan alles - altijd bent, en nooit niet kan zijn. Je kunt het ook niet worden, want je bent het al.

Die openbaring brengt besef van de directe Ruimtelijkheid. Dat is echter geen fysieke ruimte zoals we die kennen in de relatieve wereld. Wellicht zijn daarom Vrede of Stilheid betere woorden. Ruimtelijkheid heeft geen proporties of afmeting, kent begin noch eind, en is een tijd-loze en leeftijd-loze Tegenwoordigheid.

Waarachtigheid

Wanneer je zonder de conditioneringen en identificaties in de wereld om je heen kijkt, zie je Waarachtigheid in alles. Die Waarachtigheid is je ware Aard van Licht… je ziet Datgene van waaruit je kijkt.

Ontwaken betekent niet dat je iemand anders wordt. Je zou wel kunnen zeggen dat het Licht dat je bent doordringt, waardoor besef van de heilige Geest gebeurt. Het blijkt dan dat de vulling van de geest vooral bepaald werd door mis-identificatie met de omschrijfbare ik-figuur.

Hoe je de wereld ervaart, en overkomt in de wereld, kan wel veranderen, daar het projecteren stopt, net als de reacties op het geprojecteerde. De houding in de wereld ontspant en de rust van thuis zijn is de basis waarin de wereld welkom is. Alles vindt plaats in een open Grond van Eenheid.

healingsite   1993 - 2022