Waarneming

26 januari 2013

Waarneming teruggevolgd tot Gewaarzijn geeft een verbluffend simpele verwijzing naar de ware Aard… de waarachtige Natuur die altijd vrij is en niet gevangen kan raken:

-   De wereld wordt waargenomen door de zintuigen.
-   De zintuigen worden waargenomen door de geest.
-   De geest wordt waargenomen door Gewaarzijn.

Gewaarzijn (ware Aard) gaat vooraf aan geest, zintuigen en wereld. Zonder Besef van de ware Aard vindt identificatie met een schijnbare vorm plaats en lijken wereld, zintuigen en geest aparte fenomenen.

Zonder besef van de ware Aard lijkt waarneming te gebeuren door iemand, iemand die van zichzelf en alles voorstellingen heeft. Dit is als spanning voelbaar in lichaam en geest. De basis ervan is geloof in het aparte ik, angst voor schaarste, en een gevoel van verlorenheid.

Het aparte ik ziet de wereld - of de ander - als oorzaak van de spanning. Weerstand is de reactie van het valse ik naar projecties die het onbewust op de wereld of de ander plakt. Het is in voortdurend conflict met zijn eigen oordeel en conclusies, maar ziet dat als de ander.

Het terugvolgen van de wereld (objecten) naar de zintuigen, de zintuigen naar de geest, en de geest naar Gewaarzijn, brengt direct besef van Ruimtelijkheid. Bovendien wordt helder waar identificatie plaats vindt en wat daarmee ontweken moet worden.

Waarnemen onthult dat geest, zintuigen en wereld verschijningen zijn van bewustzijn. Deze ont-dekking maakt dat ook de subtiele getuige verdwijnt en Gewaarzijn overblijft.

Gewaarzijn is het Licht in de wereld, de zintuigen en de geest… alleen Gewaarzijn Is. Waarneming is directe, on-middelijke Aanwezigheid.

healingsite   1993 - 2022