ego

Directe en Indirecte Waarneming

11 februari 2010

Het ego kijkt vanuit het verleden, vanuit herinnering.
Het argumenteert in termen van winst en verlies.
Dat is indirecte waarneming,
of afgescheidenheid die bang is voor zijn einde.

Gewaarzijn kijkt vanuit Stilheid.
Stilheid is altijd Nu.
Dit is directe waarneming,
of Zijn, dat kijkt vanuit Eenheid.

Gewaar zijn is vóór tijd en ruimte.
Eenheid is 'Leven-Liefde-Licht',
dat altijd nu Is.
Besef van Dat transformeert angst voor de dood.

healingsite   1993 - 2024