De Dood als opening naar tijdloos Leven

Vorm is Leegte

5 mei 2011

Ego-activiteit kan niet zien dat vormen illusies zijn, omdat het een betoog bouwt op de vastheid van vormen. Het kan niet inzien dat vormen niet bestaan, omdat het daarmee zichzelf be-eindigt. Het fenomeen Leegte, of het Mysterie van onomschrijfbaarheid lijkt daarom onaanvaardbaar.

Vormen zijn verschijningen van energie in beweging. Wat vast lijkt is het beeld dat van verschijningen wordt gemaakt. Dit is psychische voorstelling: uit vermeende vastheid ontstaan formules en verklaringen. Een denkbeeldige orde suggereert zekerheid.

Ego ontleent vertrouwen aan die orde. Ego is een activiteit. Geest lijkt een vorm die echt bestaat, doch is de Intelligentie die wordt opgeroepen door Zijn dat omstandigheden ziet verschijnen. Omstandigheden vertegenwoordigen de veranderende wereld.

Intelligentie lijkt 'iets' te zijn dat je kunt hebben of missen. Zijn wordt voorgesteld als een vorm die de naam 'ik' heeft. Daaraan worden eigenschappen toegeschreven die goed of slecht zijn. Het is niet zomaar dat in sommige Zen-kringen gezegd wordt: als je de Buddha ziet… dood hem.

Als de verschijning aangezien wordt als echt bestaand, ontstaat imaginaire afscheiding. 'Ik' lijkt een vorm buiten 'ik' te aanbidden of verwerpen. Zijn wordt onderverdeeld in 'ik' en 'ander'… denkbeeldig. Mentale activiteit lijkt een ik-vorm die andere vormen ziet om er een wereldbeeld met goden en duivels (goed en slecht) mee te fabriceren.

Ego is vaak een activiteit die voortkomt uit angst voor niet bestaan. Het 'ik' dat actief lijkt te zijn kan de Al-Een-heid niet aanvaarden, omdat daarmee het bestaan van de ik-vorm zou ophouden. Er is alleen maar Al-Een-heid. Dit wordt ook wel God genoemd, of Liefde, Licht, Bewustzijn, Tao. God is geen vorm, doch wat verschijnt als schijnbare vormen, en het ervaren daarvan.

Ego is bang voor Al-Een-heid… het interpreteert Eenheid als eenzaam alleen. Dit komt voort uit de individualisering van Zijn. Gewenning ontstond aan het tot recht laten komen van een schijnbare ik-vorm. Deze inbeelding wordt geanimeerd met geloof.

Ego is geen vijand, doch een activiteit die herinnerd kan worden aan de Bron van onuitputtelijke Liefde en onuitroeibaar Zijn… het Zijn dat Is… het Zijn dat voor de tijd Is.

healingsite   1993 - 2022