- Luchtkasteel -

Voorstellen en Ruimte

8 juni 2012

Kun je - terwijl je dit leest - de stille ruimte ervaren… kun je, in plaats van gefocust te zijn op de objecten in de ruimte, bewust zijn ván Openheid en ruimte… herken je de gewoonte om jezelf als een punt in die ruimte voor te stellen, waardoor het lijkt alsof je ruimte om je heen ervaart?

Kun je beseffen dat je dat punt, of die ik-schijn, kunt waarnemen en dat 'daar' van alles beweerd wordt. Zie je hoe dat punt in de ruimte een gedaante lijkt, een ik-gedaante die zich bezig houdt met beter worden, geen fouten maken, verdedigen… van 's morgens vroeg tot 's avonds laat?

Kun je nu als open ruimtelijkheid de stille Waarheid van ruimte, van jeZelf herkennen? Is er een iemand die ruimte ervaart… of is er direct, ruimtelijk Ervaren?

De ik-schijn

Zie je dat de ik-schijn een voorstelling is, een waarneembare verzameling ideeën? Merk je dat geloof daarin een ik-gedaante bezielt, en dat het net lijkt alsof jij dat denkbeeldige personage bent? Voel je de fysieke uitwerking van geloof in die verzameling ideeën?

Besef dat (geloof in) de ik-schijn een geestelijke activiteit is, die niet alleen de fysieke ervaring bepaalt, doch ook de toon in de wereld en de manier van kijken regeert.

Zie dat aandacht steeds naar deze schijn-dimensie wordt gelokt, waar - in een sfeer van angstige overleving - controle, competitie en oorlog over elkaar heen buitelen. Besef dat aandacht via die geestelijke activiteit naar buiten wordt gericht, naar buiten, waar 'geluk' vandaan moet komen.

Laat de focus terug ontspannen in ruimtelijke Openheid. Neem er de tijd voor… voel hoe aandacht uit gewoonte bezig is met de voorstelling… besef dat je dat kunt waarnemen.

Is er een grens tussen 'stil Waarnemen' en 'de voorstelling'… Als de ik-voorstelling er mag zijn, kun je dan in dat 'ik' ook die stille Waarheid herkennen… kun je beseffen dat je niet de voorstelling bent, doch dit wonderlijke, non-duale Zijn?

Als je nu om je heen kijkt, kun je dan diezelfde Waarheid - jeZelf - herkennen in de wereld die je ziet… was je ooit niet deze ondeelbare Openheid?

Zie dat 'de Stilheid van Waarnemen' geen ervaring, doch je Waarheid is… en voel dat de realisatie daarvan weldadig uitwerkt in de geestelijke activiteit en het lichaam.

Openheid is als een helder Vuur, dat vanzelf de onderbouw van het denkbeeldige 'ik' ontzenuwt. Methodes en technieken om de geestelijke ik-activiteit 'in orde' te krijgen stoppen in herkenning van het creatieve Vuur… het levende Licht dat dit nu leest.

healingsite   1993 - 2022