Gratie

Toelaten

2 november 2013

Iedereen kent wel de uitspraak 'iets van je afschrijven'. Jan Wolkers had het ooit over precies het tegenovergestelde: 'iets naar je toe schrijven'. In dit laatste is wijsheid: wat je naar je toeschrijft verandert in Kennen. In Kennen vallen subject en object weg.

Hetzelfde principe is werkzaam in stil aanwezig zijn. In direct Gewaarzijn blijkt besef van het Licht, Openheid en Geduld een Werkzaamheid op te roepen, die alles dat ermee in aanraking komt in Bewustzijn verandert.

Het vraagt moed om de verlokking te doorbreken met niets dan stil Zijn… verdediging, neigingen en gewoontes dienen zich aan, als voor de hand liggend en vanzelfsprekend. Ego-activiteit voelt zich trots en sterk wanneer het onwenselijkheden van zich af kan zetten en grenzen kan suggereren.

Directe Openheid maakt bewust van wat geen bescherming behoeft en, vóór de tijd, liefdevol het afmetingloze en tijdloze Zijn, of ware Natuur is. Daar is wel bereidwilligheid voor nodig, die vaak overschreeuwd wordt door gekoesterde misvattingen van de geest.

Overleving, Verdediging en Weerstand

Overlevings-activiteit houdt zich veel liever bezig met het uitstippelen van manieren om tot herstel van een gekwetst of gekrenkt zelfbeeld te komen. In open Zijn lijkt die kans voor het aparte ik weg te vallen. Het vecht letterlijk voor zijn vermeende bestaan… dat in Openheid dreigt op te houden. Dit is waarneembaar als doodsangst en een reactieve, verdedigende houding van weerstand.

Gewenning van de geest, aan wegwerken van wat niet goed lijkt, 'vergeet' te voelen wat aangeraakt of opgeroepen wordt door 'het ongewenste'. Onbewust heersen misvattingen en interpretaties die een minderwaardige identiteit suggereren. Verdedigen lijkt nodig om te overleven.

Direct Zijn, zelf-lichtende Aanwezigheid, is onafhankelijk van omstandigheden en geen object dat kan beschadigen. In dit Licht is geduld en mededogen, dat - vóór de wil en conceptuele bereidheid - altijd open is. In die Openheid komt ten slotte de verdedigende en bange activiteit tot rust… het geeft zich over in herkenning van het ene Thuis Zijn.

Besef van het Onveranderlijke dat alle verandering waarneemt, openbaart dit ene Thuis Zijn. Direct Zijn is het Kennen, dat vóór de tijd zelf-Lichtend is. In plaats van gehoor te geven aan schijn, dient geest dit Licht… de houding wordt open, verdediging vervliegt.

healingsite   1993 - 2024