subject - object

Subject - Object

1 oktober 2010

Wat waar neemt wordt subject genoemd, wat wordt waargenomen object. Subject en object worden gezien als twee aparte fenomenen: ik, en wat ik waarneemt.

Subject lijkt een apart bestaande entiteit. Aan dit denkbeeldige ik-personage hechten vele ideeën. Deze worden geprojecteerd op wat als object gezien wordt: de ander, de omgeving, de wereld, een gedachte, een emotie. Terugkoppeling, van de op het object geprojecteerde ideeën, bepaalt de houding en het gemoed van het subject.

Bewustzijn blijkt het tijdloze, leeftijdloze Nu. Waarneming (subject) ís die levende Transparantie. Dan blijkt het object in essentie ook een verschijning van datzelfde bewustzijn, en dat de ideeën van waaruit wordt gekeken bepalend zijn voor wat het subject denkt waar te nemen.

Direct besef van dit 'inzien' ontzenuwt de schijnbare overmacht van de wereld over het subject. Dualiteiten vertegenwoordigen de relatieve, veranderende wereld. Subject en object zijn ideeën waar geloof aan gegeven wordt. Bewustzijn is bovenpersoonlijk… waarneming is vaak ingebeeld.

healingsite   1993 - 2024