Sat Chit Ananda

15 december 2013

Vanaf 1993 was er een periode waarin veel begrippen en concepten uit diverse tradities samenvloeiden. Verwarring viel weg en enkele universele woorden bleven over, die steeds naar hetzelfde verwezen… het onder alles liggende diende zich aan, in een herkenning van zichzelf, als een Waar-Zijn van ondeelbare Stilheid.

Vanuit die Stilheid verloor alles de betekenis die het tot dan toe leek te hebben. Waarachtig besef - van het tijdloze Zijn dat vóór alles is - bracht weldadige ontspanning in geest en lichaam. Allengs werd het mogelijk om datgene uit te drukken waar ik voorheen geen woorden voor kon vinden.

Drie woorden die voor veel verheldering en herkenning zorgden komen uit Sanskriet. Het werkelijk doordrongen raken van waar de woorden naar wijzen brengt grote rust… Sat Chit Ananda.

Sat :
Chit :
Ananda :
Bestaan - Zijn - Waarzijn
Bewustzijn - Kennen - Gewaarzijn
Vrede - Stilheid

Sat is het onmiskenbare Zijn, of het directe Bestaan. Sat is waar je niet omheen kunt, maar waar meestal niet bij stil wordt gestaan. Om te kunnen ervaren moet je er zijn… Bestaan, of Zijn, is altijd voorafgaand aan - en de ondergrond van - iedere ervaring.

Chit is Gewaarzijn, of direct, on-middel-lijk Bewustzijn. Alles verschijnt aan Gewaarzijn. Het is ook wat als alles verschijnt.

Ananda is zowel de herkenning van direct Bestaan en Gewaarzijn, als een diepe Vrede, een Stilheid die alle begrip te boven gaat.

Het doorgronden van deze drie woorden brengt het besef dat ze één zijn en alle drie naar hetzelfde wijzen… je ware Natuur.

Ramana zei: Zijn is Kennen… Bestaan is Bewustzijn, Sat is Chit. Dit besef maakt bewust van wat eerder dan tijd volkomen heel en ondeelbaar is: Ananda. Dat is de Vrede die geen tegendeel heeft.

Via Bewustzijn (Chit) worden ideeën óver Bestaan (Sat) geloofd… en weerstand naar de projectie daarvan opgeroepen. Waar eerder identificatie gefixeerd was in de veranderlijke wereld van vormen en beweringen, is er vanuit herkende Vrede spontane expressie.

Herkenning van de onder alles liggende Stilheid brengt een enorme psychologische verschuiving, van moeizaam, angstig zoeken naar thuis zijn, naar in vol vertrouwen open zijn bij al dat zich aandient.

Die herkenning is ook het begin van een fase waarin open blijven niet altijd meevalt. Wat langdurig ontweken werd komt in de beleving. Het is ontroerend om te beseffen dat de onderliggende Waarheid ondanks de omstandigheden onbeschadigd blijft.

healingsite   1993 - 2024