Open Zijn

Open Zijn

30 juli 2013

Ruimte, vorm en tijd lijken dominerende factoren in de driedimensionale sfeer. Gesteld wordt dat bewustzijn afhankelijk is van, en zetelt in, de materiële of fysieke vorm, de hersenen. De gewoonte is om vanuit een denkbeeldig concentratie-punt in het lichaam gefixeerd te zijn op de fenomenale wereld… als een vormpje in de ruimte, om in die ruimte een doel te bereiken.

In diepe slaap zijn ruimte, vorm en tijd afwezig, mentale activiteit is gestopt, er is geen besef van lichaam, tijd en wereld. Wat blijft is de natuurlijke Stilheid van Bewustzijn, of het directe Zijn.

Als direct Zijn niet beseft wordt heerst dualiteit (subject-object) en lokaliteit (hier-daar), met een compulsieve neiging om gedachten te geloven. Gedachten lijken te horen bij een apart bestaand ik.

Deze hypnose roept een omgeving op, een wereld waarin dat ik zijn leven zinvol en veilig moet zien te maken. Die schijn brengt angst, spanning en conflict met zich mee: direct Zijn wordt vergeten, de wereld moet voor voldoening zorgen.

Bewustzijn voorstellen als een apart ik, komt voort uit de gewoonte om Waarnemen toe te schrijven aan een denkbeeldig punt, een verzameling referenties die geassocieerd wordt met een iemand die vanuit het lichaam naar buiten in een omgeving kijkt.

Het onomschrijfbare Ik lijkt een voorstelbaar object

Die schijn - een object, bewegend in de ruimte, onderhevig aan tijd - wordt toegepast op de spirituele identiteit… het Onomschrijfbare IK wordt beredeneerd als een voorstelbaar object, met regels en wetten uit de geobjectificeerde en 'controleerbare' vormenwereld.

Om de houding van dat ik geloofwaardig te maken en kracht bij te zetten wordt, meestal onbewust, gerefereerd aan mijn verleden… een verleden waarin 'ik' presteerde of 'mij' onrecht is aangedaan. Deze houding probeert zich te verbeteren, om falen en onrecht te voorkomen. Ongemerkt sluipt een missie tot vergelding in de houding: 'dat zal me nooit meer gebeuren'.

De missie gaat uit van een ik die door het leven gekwetst is, en wordt een strijd die het bewijs moet leveren beter te zijn dan de gekwetste figuur. Op weg naar die bestemming lijkt vaak alles tegen te zitten. Niet zelden krijgt de strijd een 'nobele' omhulling.

Duurzame voldoening blijft uit, zodat nog meer onvrede gegenereerd wordt. Een ik lijkt werkelijk langs de tijdlijn door de ruimte te bewegen, op weg naar geluk, voldoening, vrede en licht. Precies daarin wordt de belangrijkste misvatting duidelijk: psychologisch vindt identificatie plaats met een iets dat in een omgeving is. Dat vertaalt zich naar een geestelijke voorstelling van een persoon op een planeet in het universum, onderweg van een oorsprong naar een bestemming.

Bewustzijn is God - Oorsprong en Bestemming is één

Twee bekende uitspraken: Wees stil en weet, Ik ben God… en Ik ben de Alfa en de Omega… Samen geeft dit de volgende realisatie: Ik ben (Bewustzijn) is God… Zijn is Stilheid waarin Alfa en Omega (begin en eind, oorsprong en bestemming) één zijn. In het één-zijn van begin en eind bestaat geen tijd, afstand of ruimte.

Dit stemt overeen met de directe ervaring, waarin bewustzijn bewust is van zichzelf. Niet als een object dat bewust is, doch als een aanwezig Zijn dat beseft er te zijn. Ditzelfde besef is er wanneer aandacht en haar fascinaties waargenomen worden, en de realisatie gebeurt dat aandacht wordt waargenomen door 'iets' dat eerder dan de aandacht is.

Dit 'iets' is wat je altijd bent en waar je nooit weg van kunt geraken. Besef van die ware Aard brengt ontspanning in de geest. De obsessieve fixatie op gedachten breekt open, tijd valt weg, en de basis van Vrede wordt beseft.

Vrede is het Zijn dat Is, of aanwezig Bewustzijn. Deze Stilheid is in-zichZelf Lichtend de levende Waarheid… Zonder de bril van uitgangspunten (het ingebeelde ik) zijn Ruimte, Vorm en Tijd verschijningen van dit in zichZelf Lichtende (het ene IK) en geen aparte objecten meer. Dit is wat bedoeld wordt met: Alleen God Is… of, zoals Ramana Maharshi zei: The world is illusory; Brahman alone is real; Brahman is the world.

healingsite   1993 - 2024