- weeping buddha -

Open Blijven

15 augustus 2016

In sommige tradities wordt Zelf-onderzoek (Atma-vichara) aanbevolen als zeer directe 'manier' om tot Zelf-kennis te komen. Met deze vorm van onderzoek wordt bedoeld het steeds naar binnen gericht blijven in het Bewustzijn, of in ik ben.

Tijdens dit onderzoek valt op hoezeer de geest gewend is om bepaalde energieën te koesteren en andere juist weer buiten te houden. In plaats van naar binnen te rusten in Bewustzijn is de geest eigenlijk gehecht aan, of in weerstand naar iets.

Er is moed en bereidheid nodig om die gewoonte te doorbreken. Het is mogelijk om de aandacht te laten rusten in het Gewaarzijn en open te blijven, ook als zich aandient wat de geest gewoontegetrouw weg wil hebben.

Dat valt niet altijd mee… de geest kijkt veel liever 'naar buiten', om de ander, de wereld, het lot, of God iets te verwijten. Het verdedigt de schijn van afgescheidenheid en wil niet 'naar binnen' overtuigingen aanschouwen, of onderzoeken waar het bang voor is.

In plaats van iets te willen weg-werken, loslaten, of veranderen, kun je stil open blijven bij wat zich aandient. Het is mogelijk om de neiging tot verbeteren of bevechten telkens te weerstaan. Door open te blijven komt er besef dat voelen veilig is.

Stil toelaten

Door stil 'de dingen' toe te laten en bewust te zijn van Openheid, kan er iets wonderlijks gebeuren. Het werkelijk ervaren van wat zich aandient, maakt dat alle ideeën die de geest erover geloofde worden 'schoongespoeld'.

Dat is vergelijkbaar met een kraan die zichzelf niet meer afknijpt vanuit ideeën over water. Zodra er weer een stroompje wordt toegelaten, neemt de stroom alle ideeën over water mee. Het werkelijk ervaren neemt alles wat je dacht te weten over de ervaring mee.

Het naar binnen bewust zijn - en open toelaten wat er is - roept een bovenpersoonlijke Werkzaamheid op. Eerst wordt duidelijk dat alles in Bewustzijn is, en niets buiten je gebeurt. Dan vallen grenzen, afmetingen en afstand weg.

Naar binnen gericht kun je opmerken dat Bewustzijn geen activiteit of handeling is… dat deze zelf-lichtende vanzelfheid leeftijdloos en zonder attributen je ware Identiteit is. In de herkenning van deze Waarheid vallen ook de begrippen binnen en buiten weg.

In onbevangen Gewaarzijn is alles welkom… je kunt de kern van pijn raken, door erbij te blijven, door het werkelijk toe te laten in je beleving. In Stilheid ontvouwt zich vanzelf wat angstig verhuld werd. Achter boosheid en verdediging komt misvatting, verdriet, onmacht, vertwijfeling of wanhoop tevoorschijn.

De Waarheid die je bent

Naar binnen gericht zijn in Bewustzijn maakt dat je steeds meer doordrongen raakt van de Waarheid die je bent. Het onbegrensde besef ik ben krijgt een stevige stabilisatie in het lichaam… de gewoonte van afscheiden en wegwerken valt weg.

Wanneer aandacht rust in Gewaarzijn en je kijkt naar een boom, dan blijkt de boom een verschijning van het Gewaarzijn dat je bent. Kijk je vanuit ideeën over 'ik', waar ideeën over 'boom' worden geloofd, dan zie je een object dat schijnbaar buiten jezelf bestaat.

Als iemand in je beleving komt, tijdens een meditatie of ontmoeting, kun je naar binnen gericht ontdekken wat er in je wordt aangeraakt of geactiveerd. Besef van Gewaarzijn maakt bewust van de afmetingloze Openheid… het is dan helder dat zowel 'de ander' als 'wat er wordt aangeraakt' in het Gewaarzijn gebeuren.

De geest is bang om te voelen wat wordt aangeraakt of opgeroepen, en denkt met het verwijderen van 'de ander' het vervelende gevoel ook kwijt te zijn. Daarmee worden het valse ik en de negatieve patronen bevestigd en gevoed.

Wat zich aandient werkelijk toelaten, en bewust blijven van stille Openheid, brengt alle conditioneringen, gewoontes, houdingen en overtuigingen in het licht. Het echt ervaren van wat zich aandient ontzenuwt die verzameling. Het Licht van je ware Aard dringt door in wat zich aandient, zodat ook dat bevestigd wordt in de Waarheid van het Ene.

Die ontzenuwende en verenigende Werkzaamheid kun je niet toepassen… het gebeurt spontaan, wanneer wat er is werkelijk zonder eis wordt toegelaten vanuit Stilheid.

healingsite   1993 - 2024