onbetreden

Onbetreden

2 juni 2014

Dit onbetreden strand,
dit onbevaren water,
dit land waar niemand gaan kan…

Dit onbevangen zijn,
dit ongekleurde waarzijn,
dit beseffen dat niemand is…

Dit stille luisteren dat zichzelf hoort,
dit oorzaakloos aanwezig zijn,
dit thuis zijn dat niet verdwalen kan…

Dit gewaarzijn dat tijdloos immer open is,
voor vreugde èn verdriet…

Dit Zijn is in zichzelf de Waarde…
de Vrede die geen grenzen ziet.

healingsite   1993 - 2024