Omdraaiing

7 april 2018

Ontwaken brengt een periode mee waarin een lang genegeerde ondertoon in het zicht komt. Vlak 'boven' de Stilte blijkt angst de levenshouding te bepalen. Het wordt duidelijk dat de geest in ontkenning is en dat allerlei zaken boosheid en weerstand oproepen, omdat ze de geest herinneren aan de genegeerde onderlaag.

Het dringt door dat veel activiteiten en fascinaties voortkomen uit onverwerkt verleden, en eigenlijk dienen als afleiding, om de angst niet te hoeven aangaan. Omstandigheden moeten voldoening brengen, en meestal is er teleurstelling omdat dat vaak niet lukt.

Geest zoekt voldoening in de relatie, de functie, de baan, het succes, in erkenning, bezit of status… steeds is aandacht naar buiten gericht, naar dat- of diegene waar voldoening vandaan moet komen.

De Voldoening van Zijn

Ontwaken brengt een wonderlijke omdraaiing: niet langer is het de geest die plezier en voldoening uit de omstandigheden moet krijgen, echter… het Licht van de besefte ware Aard - de Voldoening van Zijn - stroomt in de omstandigheden.

de gehangene

De Omdraaiing komt als gevolg van het Beseffen van de ware Aard. De geest valt stil en er is een diep doordrongen zijn van de Directheid van Bewustzijn… een Besef - eerder dan woord of concept - dat dit tijdloze Zijn je ondeelbare Waarachtigheid is, de Waarheid waaraan alles verschijnt, de Waarheid díe als alles verschijnt.

De omdraaiing maakt dat in Openheid alles vanzelf omarmd wordt. Onder angst komt onmacht, wanhoop, minderwaardigheid, verlorenheid en haat tevoorschijn. Dit alles heeft het idee van een apart 'ik' gemeen… een 'ik' dat zich geen raad weet met zijn vermeende apartheid en de plek die het in de wereld moet innemen, een 'ik' dat veel is aangedaan en erg verongelijkt is.

Geest identificeert met het lichaam, met emoties en gedachten, probeert krampachtig de onwaarde te verbergen en is doodsbang dat die basis gezien zal worden. Een psychologisch bouwwerk wordt rond de minderwaardigheid opgetrokken, een bouwwerk dat onderhoud nodig heeft en voortdurend gevaar loopt onderuit gehaald te worden.

In de geest heerst een toon van gekrenktheid, waar geldingsdrang uit opstijgt. Voldoening moet dan komen uit vergelding, wraak, genoegdoening… geest is in een staat van zelf-bezwering, een staat van hypnose. Ontkenning en onverschilligheid worden onbewust ingezet om 'het spel van pretenderen' te kunnen spelen.

Zijn is geen Houding

Met methodes en technieken wordt later geprobeerd de 'identiteits-constructie' te modelleren en onwenselijke aspecten los te laten. Er wordt veel geïnvesteerd in het valse ik… totdat ontdekt wordt dat Zijn geen houding is, en dat houdingen horen bij de geest die zichzelf ziet als een apart persoon.

De Omdraaiing, die komt met Ontwaken, brengt bereidheid om ook het vluchten in 'spirituele' oefeningen te doorbreken: angst wordt verwelkomd en omarmd. De ontroerende Werkzaamheid van het stille Licht openbaart zich. Juist door werkelijk de dingen aan te gaan en toe te laten kan het Licht in de geest doordringen en lossen ze op.

De wereld is in Bewustzijn… Ik is het Licht in de wereld. Bewustzijn is het ene, ondeelbare Zelf, God, de Bron… de Wereld is een verschijning van dat ene Zelf. Waken, dromen en diepe slaap verschijnen aan het ene Bewustzijn. Bewustzijn is geen staat van zijn, doch het ene in zichZelf stralende.

Na herkenning van de ware Aard trilt de geest nog na in zijn gewoontes. Je kunt echter - als een gewoonte getriggerd wordt - de geest steeds herinneren aan dit Waar-zijn dat je bent. Je kunt de innerlijke vraag stellen 'aan wie verschijnt dit?' Die vraag maakt meteen weer bewust van Datgene dat waarneemt en altijd onaangedaan straalt in Waarheid.

In plaats van zich bezig te houden met wat verschijnt, blijft aandacht rusten in het Gewaarzijn. Wat verschijnt krijgt dan ruimte, verliest zijn lading, en uiteindelijk ook zijn apartheid. Dit illustreert de Overgave die samengaat met het Ontwaken… het openbreken van weerstand waarin het idee van de doener - het aparte 'ik' - vervliegt.

Voldoening stroomt daardoor vanzelf in de rol, zonder dat dit een handeling van iemand is.

healingsite   1993 - 2022