Object is bewustzijn.

Objecten

16 januari 2012

Met objecten wordt alles bedoeld dat door bewustzijn wordt waargenomen. Objecten verschijnen aan Bewustzijn. Ze komen op en zakken weer terug in bewustzijn… wat blijft is Bewustzijn.

Objecten zijn voorwerpen zoals een huis en een boom, maar ook emoties, gevoelens, gedachten, ideeën, geluiden, beelden en herinneringen.

Objecten zijn subtiel, zoals geur, inzicht, noties, overtuigingen, gewoontes of patronen… Je kunt ze niet met de ogen zien maar zijn toch waarneembaar. Objecten veranderen voortdurend en zijn tijdelijk, wat altijd blijft is Bewustzijn.

Diepe slaap, droomstaat en waakstaat zijn ook verschijningen in Bewustzijn. Het zijn staten die herinnerd kunnen worden. Tijd, ruimte, beweging en stilheid zijn ook objecten van Bewustzijn. Bewustzijn is tijdloos, en geen staat of bewegingloos object.

Bewustzijn is vóór tijd en wordt ook Ware Aard genoemd. Objecten zijn verschijningen ván bewustzijn, ze rijzen op en zakken terug in bewustzijn. Bewustzijn en objecten zijn één en hetzelfde objectloze Gewaarzijn, dat onafhankelijk is van omstandigheden.

healingsite   1993 - 2022