Intimiteit

18 december 2016

Besef van direct, levend Zijn, verandert de beleving totaal. Het dringt door dat je vroeger alles vanuit een geestelijke instelling beleefde, en dat de aannames die daar heersten bepalend waren voor de ervaring, de sensatie, of het gevoel.

In de Openheid van het stille Zijn kun je waarnemen dat de 'in-stelling' van waaruit je keek eigenlijk een verkramping is. Je kunt beseffen dat je in die verkramping overtuigd was van een apart 'ik' in een omgeving… een 'ik' die zich voordeed zoals verwacht werd of rebelleerde. In stil opmerkzaam zijn zie je dat die 'geestelijke identiteit' een idee is.

Ontwaken is bewust zijn van het Opmerken, of open Gewaarzijn. Dit Besef van Zijn ontspant en breidt uit in een ruimtelijke openheid. Open-Zijn blijkt grenzeloos, zonder begin of eind… dusdanig dat alle besef van afmeting en afstand vervliegt.

Buiten is Binnen

Alles is in dit open Zijn. Voor de na-ijlende geest is dat bedreigend, omdat het gewend is alles te objectificeren en verdelen in 'binnen en buiten'. Als alles in Bewustzijn gebeurt, is ook wat je vroeger 'buiten' noemde in Bewustzijn, dus 'binnen'.

De splitsing in 'binnen en buiten' blijkt een voorstelling, die bewaakt en onderhouden moet worden. De centrale figuur binnen is het schijn-ik. In het Opmerken en direct Ervaren vervliegen de aangeleerde instellingen, en valt ook het concept 'binnen' weg.

open zijn

Natuurlijke Intimiteit

Vanuit de begrensde identiteit zijn we erg druk met het onder controle of buiten houden, of juist koesteren van bepaalde verschijnselen. In Open Zijn blijkt alles hoogst intiem één met het waarnemende Bewustzijn. Alles dat verschijnt is vanzelf al in je, of het nu een emotie of een voorbijganger is.

In deze natuurlijke Openheid wordt alles een spirituele leraar, ook een boos iemand of 'negatieve' energie. Waar we vroeger probeerden het negatieve buiten te houden, of te vervangen door iets 'schoons', kun je het nu toelaten. Er gebeurt dan iets wonderlijks…

Door Toelaten en Ervaren worden in je systeem vergelijkbare trillingen zacht en open. Je ontdekt waar je in de geest nog terug houdt, wegkruipt of in weerstand bent. Die 'plekken' worden door Toelaten en Ervaren open, waardoor ze weer gaan stromen.

Toelaten en Ervaren is eigenlijk de overgave aan wat er is. Zo kun je ook wat je binnen tegenkomt verwelkomen. Angst, verdriet en boosheid blijken grote leraren: ze vereenvoudigen en ontzenuwen - in het toelaten - de verwrongenheid van de geestelijke instellingDirect Ervaren neemt alle schijn van afgescheidenheid mee.

Verbondenheid is het ondeelbare Ene

Vanuit de oude, begrensde identiteit leek 'de verbinding' nodig om tot een relatie met een ander te kunnen komen. In de Openheid van het stille Zijn ervaar je dat 'de ander' al in je, en eigenlijk een verschijning is van hetzelfde Bewustzijn dat waarneemt.

Golven zijn één als Water

Dat is vergelijkbaar met het water van de zee, dat de gemeenschappelijke grond is van alle golven… de golven zijn ontelbaar en eindig, het water is één, ondeelbaar en tijdloos. Alle golven zijn in hun ware natuur van Water al één met elkaar.

Aan het oppervlak zijn golven verschillend, tijdelijk, en afhankelijk van omstandigheden. Tijdens opkomst, duur en neergang van de golf blijft water onveranderlijk het ene Water. Identificatie met de vorm creëert angst voor afkeuring, falen, eenzaamheid… de dood.

Herkenning van je ware Aard brengt besef van de Bron, van dat je de ene Bron bent. Dat maakt Zijn tot een intieme Directheid, omdat alles uit jezelf voortkomt. In Besef van Openheid komt vanzelf het nodige op je pad, en verwijst alles naar het ene Gewaarzijn.

Het beschermen en verstevigen van 'de geestelijke instelling' stopt, omdat steeds meer doordringt dat dit open Gewaarzijn je ware Natuur is. Direct Ervaren neemt al het verzamelde mee… besef van Zijn verdiept zich in een intiem, open thuis Zijn.

healingsite   1993 - 2024