Christusbewustzijn - Buddhageest

Ik Ben

18 december 2012

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Ik Ben is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Ik Ben is goddelijk Gewaarzijn.
Ik Ben is de Weg tot dit beseffen, dit Kennen.

Ik Ben is de Waarheid van dit Kennen.
Ik Ben is dit directe Leven, dit directe Zijn.

Ik Ben dat ontwaakt naar zichZelf,
is het besef van Christus-bewustzijn.

Dit gewaarzijn van Licht is de ene Buddhageest,
de Openheid van het Ene zonder een tweede.

Wees stil en weet… Ik Ben is God.
Stil Zijn is het Kennende…

healingsite   1993 - 2024