Golven en zee zijn één

Identiteit en Vorm

23 juni 2014

De metafoor van de zee, de golven en het water maakt inzichtelijk hoe bewustzijn zich met de vorm identificeert en haar ware Aard van ondeelbaar Zijn vergeet.

Overal zijn voorbeelden te vinden van het oude materialistische 'model'. Bewustzijn wordt daarin gezien als een eigenschap van de vorm, als een product van de hersenen.

De metafoor van de Zee brengt een geheel ander inzicht dat wel met de directe ervaring overeenstemt. Water wordt niet als product van het golfje gezien, doch als Grond van een tijdloze Zee, waarbij golven de tijdelijke verschijningsvormen van de Zee zijn.

Water is de gemeenschappelijke Grond van de zee en de golven… Water maakt zee en golven één. Golven stijgen op uit de zee en zakken weer terug, zonder hun eigenschap van water te verliezen… Zo is Vrede de Grond van God en de Vormen. Vormen worden geboren, leven en sterven in God. Besef van Vrede (de Grond van God en Vormen) beëindigt de illusie van geboorte en dood.

Wanneer identificatie met de vorm stopt, verandert de waarneming totaal. Identiteit is niet meer een nietig vormpje in een immens universum, doch het Ene waaraan alle vormen verschijnen… vormen zijn een expressie van dit Ene. Krishna Menon beschrijft dit helder in Atma Darshan.

Goddelijke Orde

Tegelijkertijd is er een goddelijke Orde, die als Bewustzijn via de verschijningsvorm een unieke 'uitkijk' in het Geheel heeft. Wanneer echter vanuit dat unieke 'punt' de Openheid van het Geheel vergeten wordt en identificatie met de vorm plaats vindt, ontstaat angst.

Die angst kent iedereen… de basis is altijd angst voor de dood en het idee niets waard te zijn. Door identificatie met een subtiele vorm - een geestelijke of mentale voorstelling - verkrampt de beleving totaal. Psyche vult zich met een ingebeelde, verstikkende sfeer.

Bereidheid om het voortgestuwd worden door angst te onderbreken en het ervaren van angst toe te laten, geeft een wonderlijke mogelijkheid tot verschuiving. De geest verliest zijn gespannen fixatie in waan en weerstand, en aandacht veert terug in wat van nature ruim en veilig is.

healingsite   1993 - 2024