bron is gewaarzijn

Identiteit en Gevoel

28 februari 2012

Al vroeg in de kindertijd vindt identificatie plaats. Het kind leert 'hoe het zich voelt' te vertalen als 'Zijn'. 'Hoe het zich voelt' is vaak de ervaring van de gemeenschappelijke gezins-toon. Die toon is de mentale stem van het collectieve gezins-veld. Dit wordt gevoed uit het commentaar van de gezinsleden… mentaal commentaar vanuit een apart 'ik', op hoe het lijkt om in 'de wereld' te zijn.

Het kind pikt die toon haarfijn op. Het leert, net als de gezinsleden, te reageren vanuit gevoelens die ontstaan door geloof in het commentaar. Het lijkt, via identificatie met het gevoel, of Zijn niet prettig is. Vaak wordt de gewoonte overgenomen om aandacht terug te trekken in een fantasie-wereld. Die cocon heeft als basis de ontkenning van onvrede.

Later komt dit naar boven als niet meer te onderdrukken eenzaamheid en angst voor contact. Dit werd lang ontkend en met afleiding gecompenseerd, meestal in de vorm van de jacht naar geluk. Aandacht wordt weg geleid van confrontatie met de onderliggende eenzaamheid.

Het commentaar wordt herkend als een bitter-mopperende ondertoon. Dat mag niet gezien worden, omdat de gezinsidentiteit er mee gemoeid is. Een masker van trots en gesuggereerde waardigheid moet de gezins-toon van onvrede over 'er zijn' verborgen houden.

 XVI - De Toren… Einde van de begoocheling

Boosheid - Vredediging - Dramatiek

Ineens wordt beseft dat boosheid 'de omschrijfbare identiteit' moet verdedigen, waar angst voor Zijn aandacht gevangen houdt in 'het verhaal' van de identiteit. Die dramatiek moet 'levend' gehouden en ook vereerd worden, om de toon van onvrede te blijven voeden. Dat lijkt nodig om afstand tussen 'ik' en 'de wereld' te garanderen.

Het verhaal is gebaseerd op geloof in het aparte, autonoom handelende, kwalificeerbare 'ik'. Dit ingebeelde zelf blijkt een gewoonte, van almaar het directe Zijn voorstellen als een omschrijfbaar 'ik' dat ervaringen verzamelt. Herkenning van Directheid of Openheid ontmantelt het schijn-ik en maakt bewust van Leven - Liefde - Licht… of het ene Zijn.

Zijn heeft ruimte voor emotie en gevoel, en is open naar wat zich aandient. Ware Aard is deze Openheid, of Dat wat niet verandert en geen omschrijfbaar object in de tijd is.

healingsite   1993 - 2024