- Nu is waar Leven is -

Hier en Nu

10 november 2010

Muziek maakt bewust van de directe Openheid, of het Nu. Meestal wordt onbewust veel geïnvesteerd in ontkenning en weerstand. De overtuiging heerst dat door pijn of verdriet niet goed gefunctioneerd kan worden.

En dat is precies wat wel moet kunnen… je moet de beste zijn, en laten zien wie je bent. Die houding haalt alle plezier uit het musiceren. Ego wil erkenning en de ster zijn, om het gemis van het innerlijke Licht te compenseren.

Luisteren gebeurt moeiteloos in en als het nu… ego verstoort vaak de openheid van het natuurlijke luisteren. Luisteren betekent open zijn naar wat er is, en daar is angst voor: er kan zomaar onzekerheid naar boven komen.

Als ego plots weg valt blijft alleen de actualiteit van Nu. Dat voelt als een openbreken, waarin een weldadige stroom en tinteling alles overneemt. Er is dan geen ik meer, doch alleen het Wonder van Eenheid.

Alles is alles

Er is totale verbondenheid zonder afleidende angst voor afkeuring of verstikkende drang om beter dan de ander te zijn. In de volkomen openheid daarvan is alles alles, en elk deel vertegenwoordigt het Ene. Vaak komt erna het ego weer, als trots. Er is dan het idee dat 'ik' het allemaal zelf doet.

Luisteraar en muzikant zijn één, wat voelbaar is als de grip van het ego open breekt. Liefde heeft vrij spel en niemand voelt zich buiten gesloten. Tijd valt weg en het Tijdloze komt als het ene Nu tot expressie.

Het concept 'hier' krijgt een totaal andere betekenis omdat afstand wegvalt. 'Hier en daar' blijkt alleen van belang in het ego-domein, waar het afgescheiden ikje angstig zijn vermeende bestaan probeert velig te stellen. Ego heeft schijnbare afstand nodig om te kunnen bezweren.

Open zijn betekent ook de onderlaag van het gevoelsleven open houden. Daardoor kan 'wat is' ervaren en beleefd worden. Voelen wat het ego als onwenselijk, beangstigend en bedreigend ziet, geeft een warm en zacht besef van veilig, onbeschadigbaar Leven.

Bewustzijn is heel en open

Dit blijkt een krachtig fenomeen dat angst voor weggedrukt verleden doorbreekt. Besef merkt dat open zijn naar wat zich aandient volkomen veilig is. De gewoonte om mee te gaan met ego-beweringen wordt ontzenuwd… Bewustzijn is altijd heel en open.

Het openbreken van de ego-controle kan ook Gratie genoemd worden. Soms gebeurt het tijdens een concert als ineens alles samenvalt… in een gesprek wanneer onverwacht precies het juiste gezegd wordt, of bereidwilligheid daar is en verdediging weg valt.

In het Wonder brokkelen de zorgvuldig onderhouden muren van de identiteit af en smelt de angstig bewaakte afstand van het ego weg. Zijn wordt weer ervaren als een Licht van Liefde dat geboren wordt noch sterft. Eenheid en Veelheid vallen samen in het Mysterie.

Hier en Nu is waar luisteraar en muzikant één is, en ontvankelijkheid en inspiratie - of vrouwelijk en mannelijk - samenvloeien in transparante aanwezigheid. Als afscheiding vervliegt is alles alles, en God voelbaar aanwezig.

Vrouwelijk en mannelijk - ontvankelijkheid en inspiratie - zijn archetypische begrippen. Ze maken Bewustzijn bewust van zichzelf als het ene Mysterie. In het ene Hart is Aarde en Hemel één. In het ene Hart klinkt het Lied van het Uni-versum… het ene Lied.

healingsite   1993 - 2022