Het Pad van Zen

4 december 2015

In de Zen-traditie is er een prachtig verhaal dat Bewustwording in kaart brengt, via tien afbeeldingen met een korte tekst. Het Pad - van Ontwaken - wordt voorgesteld als het zoeken naar, vinden van, en temmen van de os.

De auteur van de oorspronkelijke tekst - The Ten Oxherding Pictures - is Kakuan Shien, een Chinese Zen-meester uit de twaalfde eeuw. De teksten die je hier kunt lezen zijn naar een vertaling van D.T. Suzuki (1870 - 1966).

De tien afbeeldingen worden toegeschreven aan Tenshō Shūbun (1414 - 1463) en zijn ingekleurde kopieën van oudere zwart/wit afbeeldingen.

Het Verlangen gaat op zoek

De herder symboliseert het verlangen dat op zoek gaat. Via identificatie en misleiding loopt het achter verwarring aan en zoekt buiten zichzelf naar geluk, zonder te beseffen dat het naar zichZelf, naar Vrede zoekt.

De sporen van de os staan voor momenten van inzicht en ontwaken. De worsteling die volgt is het steeds weer de aandacht uit gewoontes halen en het geduldig neigingen en patronen niet meer gehoorzamen.

De weerbarstige geest raakt doordrongen van het ene Stille, wat in het wonderlijke Licht komt geeft zich over. Inzichten zijn tijdelijk… wat blijft is de volle Leegte.

Zoeker en os vervliegen op het padloze Pad, de Bron wordt beseft… dan is, vanuit een gerealiseerde ware Aard en een belichaamde Waarheid, Bewustzijn terug in de wereld…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Op Zoek naar de Os
De Sporen Zien
Het Zien van de Os
Het Vangen van de Os
Het Temmen van de Os
De Os naar Huis Rijden
De Os Vergeten
Os en Zelf Vergeten
Terugkeer naar de Oorsprong
Terug in de Wereld

healingsite   1993 - 2024