'like - don't like' button

Ervaringen

21 januari 2012

Alle ervaringen verwijzen naar Bewustzijn: zonder ervaringen wel Bewustzijn, zonder Bewustzijn geen ervaringen. Dat is als de zee: zonder golven wel een zee, zonder zee geen golven… of als goud: zonder sieraden wel goud, doch zonder goud geen sieraden.

Meestal wordt een object gezien als veroorzaker van een ervaring. Een ervaring wordt aan een persoon of dat ene moment gekoppeld. Geest richt zich op het verkrijgen van 'prettige' ervaringen en krijgt een toon van jagen naar geluk, alsof blijdschap afhangt van ervaringen.

Tijdens momenten van geluk valt de zoektocht weg, net als de persoon die zoekt. Wat niet wordt opgemerkt is dat Geluk de Ware Aard is die plezier heeft in zichzelf. Er is dan geen ik en ander… dat wordt pas later, na-ijlend, door ego beweerd, in de vorm van een oorzakelijke verklaring.

De misvatting heerst dat bewustzijn de aaneenschakeling van fijne gevoelens moet zijn, en vrede of blijdschap het effect zijn van goede ervaringen. Echter, de Substantie van bewustzijn ís Vrede. Herkennen van sieraden als verschijning van goud, is vergelijkbaar met realiseren dat objecten verschijningen zijn van bewustzijn.

Bewustzijn is geen object doch Vrede

Besef, dat bewustzijn geen object is, doch het Onveranderlijke waaraan alles verschijnt… en objecten herkennnen als verschijningen van bewustzijn, openbaart de Substantie van bewustzijn als Vrede… de Vrede die geen tegendeel heeft en alle begrip te boven gaat.

Bewustzijn is altijd die Vrede… vanuit identificatie met een object in bewustzijn raakt het ervan overtuigd nog geen vrede te hebben. Dit 'gebrek' lijkt met jagen naar 'goede' ervaringen bestreden te kunnen worden: ervaringen moeten geluk brengen.

Fixatie - op de verschijning die verlossing moet brengen - stopt. De afscheiding tussen oppervlakte en diepte blijkt inbeelding. De concepten oppervlakte en diepte, of buiten en binnen, verdwijnen. 'Dat wat alles draagt' valt weg… niets hoeft gedragen te worden, alleen Bewustzijn - God - is.

Verlangen naar vrede ontspruit uit het schijnbaar weg zijn van de Ware Aard. Zijn ís die Vrede. Hunkering is verlangen naar de Ware Aard. Onbewust daarvan zoekt bewustzijn naar zichzelf in objecten, overtuigd van dat ervaren geluk zal brengen. Bewustzijn ís Ware Aard, ook in het zoeken naar (voorstelbare) vrede. Vrede is on-voor-stelbaar.

healingsite   1993 - 2024