being

Eenwording met God

7 juli 2010

Eenwording met God
is de simpele realisatie
dat niets
los van God is.

Wording
is een concept
dat thuis hoort
in de relatieve wereld.

Besef
vereenzelvigt zich
met een omschrijfbare
vorm.

In Waarachtigheid
is eenheid
en onderscheid
één.

healingsite   1993 - 2024