De zoeker

De Zoeker

18 december 2009

Het concept het collectieve onderbewuste maakt verschijnselen bespreekbaar. Het concept bestaat niet echt als zichzelf, doch wordt zichtbaar in menselijke gedragingen.

Geest identificeert met het lichaam en gaat - onbewust van de innerlijke rijkdom - op zoek naar geluk, rijkdom, aanzien, bezit, belangrijkheid, welstand… Dit kan evolueren in zoeken naar rust, vrede, spiritualiteit of God. Deze activiteit in de onderlaag noemen we de archetypische Zoeker.

Tijdens de zoektocht wordt van alles aangereikt uit de buitenwereld, om in de binnenwereld rust te kunnen scheppen. Soms is de rust er, als iets gevonden wordt. Besef 'zakt' even terug in de natuurlijke aard, doch de geest beweert dat de rust het effect is van dat het iets gevonden heeft. Na een tijdje wordt het nieuwe gewoon, waarna de zoektocht weer verder gaat.

Zoeken blijkt gebaseerd op verwarring in de onderlaag van het collectieve bewustzijn. De zoeker is opgebouwd uit geloof aan een universele gedachte: 'ik weet niet meer wie of waar ik ben'. Bewustzijn realiseert zich op zoek te zijn naar zichzelf.

Wie verwijst naar de omschrijfbare identiteit. Waar heeft te maken met locatie: 'ik' relateert zich als vorm aan een omgeving. Bewustzijn heeft geen locatie en is niet te omschrijven. Zijnsbesef zoekt in vele sferen naar een bestemming, als ik-vorm in de vormenwereld, gewend aan zoeken vanuit identificatie. Alle vormen en sferen zijn tijdelijke, schijnbare manifestaties van het Waarachtige Ene, tijdloze Bewustzijn.

Lijden ontstaat als zijnsbesef geloof geeft aan alles dat achter 'ik ben' komt. Spanning, die groeit wanneer diverse identiteiten door elkaar gaan lopen, initieert de zoektocht. Herkenning van Stilheid in de verwarring herinnert aan de volle Leegte waar Oorsprong en Bestemming één is.

Deze realisatie ontzenuwt alle inbeeldingen en maakt bewust van het onbeweeglijke waarin alle beweging plaats vindt. Besef veert terug in wat geen identiteit doch het ene Licht is. De zoeker ontdekt meer archetypen, zoals redder, wijze, prediker, bedrieger, beschermer. Al deze tijdelijke identiteiten lossen op in de herkenning van Leven-Liefde-Licht, het Ene in het spel van het vele.

healingsite   1993 - 2024