bewustzijn en eenheid

Bewustzijn en Eenheid

30 december 2023

Eenheid is onder meer te ontdekken in het direct ervaren en in het besef dat er tussen Waarnemen en het waarneembare geen grens is. Met 'direct ervaren' wordt hier bedoeld dat er besef is van het Zijn dat altijd Nu en onveranderlijk is, en dat Zijn hetzelfde is als Waarnemen.

Met 'het waarneembare' wordt hier al het objectieve en veranderlijke bedoeld. Dat kan het lichaam zijn, of de wereld rondom het lichaam, maar ook een gedachte, een emotie, een gevoel of een verschijnsel.

In het directe ervaren blijkt dat het Waarnemen - of dat wat waarneemt - naadloos overgaat in wat wordt waargenomen… subject en object zijn één. Dat wat waarneemt is niet een iemand, het subject is niet een apart persoon. Ook is 'wat wordt waargenomen' niet een verzameling losse objecten, doch een ondeelbaar geheel en één met dat wat Waarneemt.

Eerst is er het onderscheiden en blijkt dat je niet bent wat je waarneemt. Alles dat wordt waargenomen is veranderlijk en eindig, dat wat waarneemt is onveranderlijk, tijdloos en geen object. Dan is er besef dat wat waarneemt één is met wat wordt waargenomen… subject en object zijn één… er is alleen Bewustzijn.

De metafoor van de zee en de golven: water van de zee kijkt vanuit een golf om zich heen en ziet allerlei golven die opkomen en weer vergaan. Dan beseft de golf dat ie niet de vorm van de golf is, doch water van de zee… en dat ditzelfde water in alle andere golven is.

Eenheid wordt beseft, en het is duidelijk dat golven - de vormen of lichamen - tijdelijk zijn en water - de zee of bewustzijn - tijdloos. In Eenheid valt ook de angst voor de dood weg.

Het besef van Eenheid wordt ook wel Vrede genoemd. In de dagelijkse praktijk kan deze Vrede beoefend worden. Wanneer er verdriet, angst, boosheid of onrust is, van jezelf of van een ander, kun je gaan zitten en stil het verschijnsel in de waarneming toelaten. Dat wat waarneemt is onvoorwaardelijk en zonder oordeel de tijdloze Vrede.

In het stille Waarnemen kan de Vrede doordringen in het verschijnsel en daar het verschijnsel her-inneren aan de waarheid van Vrede. Dit is geen techniek of methode, doch wat vanzelf in Stilheid en Gewaarzijn gebeurt. In geduldig open zijn wordt de ongeboren Tijdloosheid een levende Waarheid in het Tijdelijke, en blijkt het Vele het aangezicht van het Ene.

Nisargadatta beschrijft het als volgt: I am nothing is Wisdom, I am everything is Love… between the two my life flows.
Sri Ramana Maharshi zegt het zo: All is the Self… All is the Self.

healingsite   1993 - 2024