stil open zijn

Angst en Controle

23 maart 2015

Tijdens het praktisch verdiepen van open wakker zijn kunnen verhulde mechanismen aan het licht komen. De geest spant zich in om zijn onzekere basis uit het zicht te houden. Als omstandigheden die basis dreigen bloot te leggen wordt verontwaardiging ingezet… boosheid richt zich naar buiten met overtuigend klinkende beweringen.

Wanneer verontwaardiging er mag zijn, en er besef is van het waarachtige Zijn dat eerder dan alles is, ontstaat ruimte om achter en in de verontwaardiging te ont-dekken. Dan blijkt dat de verhalen, waarmee boosheid gerechtvaardigd werd, altijd gebouwd zijn op het idee dat 'mij iets is aangedaan'.

De beweringen zijn bedoeld om aandacht af te leiden van een dieper liggende angst voor controle-verlies. De geest kan zich aan de verhalen vasthouden en blijven geloven dat het de centrale figuur in de verhalen is… de iemand die van alles is aangedaan.

Dramatiek - manipulatie - controle

Met het volharden in die schijn lijkt controle over de wereld mogelijk en kan manipulatie worden toegepast. Dramatiek trekt aandacht naar zich toe en kan medelijden oproepen. Dat is een vorm van macht uitoefenen.

Ego-geest is onbewust aan het straffen voor wat het als oud onrecht vasthoudt. Aandacht kruipt weg en sluit zich af. Die houding is kil, trots en afstandelijk… de verhalen van onrecht worden gekoesterd, om boosheid van voeding te kunnen voorzien.

Vaak wordt rond wrok een maskerade van voorkomendheid en nonchalance of quasi-onverschilligheid opgevoerd, om de achterliggende bittere houding te verbergen.

Grote angst heerst voor alles dat buiten de gewoontes of patronen valt, of afwijkt van de afspraken. Paniek komt op, die vaak ook weer verhuld wordt achter commentaar, oordeel of verwijt. Meestal wordt geprobeerd om niet te hoeven deelnemen aan wat buiten het bekende of gewone stramien valt, en is er grote weerstand naar de wereld, de ander, of omstandigheden.

Vaak heeft wegkruipen de toon van imponeren, geen fouten mogen maken, moeite, om te bewijzen dat ik toch iets waard ben en betekenis heb. Vertrouwen blijkt eigenlijk trots, een vorm van controle en macht, met als basis ontkenning naar onzekere verlorenheid. De paniek is dan angst dat de onzekerheid aan het licht zal komen.

Angst voor geen controle

Paniek heeft altijd als basis angst voor naakt zijn… angst voor geen controle hebben… angst voor je niet meer kunnen verschuilen achter het verhaal, en het einde van ik.

Dit schijn-ik is een samengestelde houding die in een psychologische fantasiewereld overleeft. Daar heerst ontkenning naar ervaringen en gezinssferen uit de kindertijd. Er voor in de plaats worden ideaalbeelden opgehouden om de wereld te begoochelen. Voor het kunnen ophouden van die schijn - of zelfhypnose - is afstand en controle nodig.

In het besef van Licht en Waarzijn is vanzelf een diep doordringende Openheid, die de verkrampte houding ontzenuwt en zacht maakt. De voeding van het valse zelf lost op in dit open Zijn, samen met de mechanismen van verdediging en de zucht naar macht.

Verlangen naar Vrede

Dan blijkt dat achter angst en controle het verlangen naar Vrede en Licht schuilgaat. Dat manifesteert als verlangen naar macht, voortplanting, betekenis, rijkdom, aanzien, status… en verandert in verlangen naar verbinding, open zijn, rust, vrede, Licht en God. De controle wordt zacht… verlangen wordt herkend als een hunkering naar thuis zijn.

De hunkering smelt weg in het diep doordrongen raken van het besef dat Licht bewust is van de hunkering, en dat bewustzijn dit in zichzelf lichtende Zijn is… dat 'ik' niet een aparte persoon is, doch dit ondeelbare, stille Zijn waarnaast niets is…

Dit stille Directe is de Vrede waar verlangen naar uitkijkt. Uit gewoonte zoekt het echter in relaties, iets bereiken, iets bewijzen. Die misvatting, dat voldoening het gevolg is van een goede relatie of iets bereiken, lost op in de herkenning van dit open, directe Zijn.

Identiteit verliest haar omschrijving en schijn van apartheid, en valt terug in ondeelbare, intieme Onschuld. Bewustzijn is God…   Jezus zei het zo: Ik en mijn Vader zijn één.

aum

healingsite   1993 - 2024