Heel

Archetypes


De Tarot verbeeldt de reis die zijnsbesef aflegt om tot inzicht te komen. In de afbeeldingen laten zich archetypische begrippen ontwaren, waarmee inzicht in die reis verkregen kan worden. Een aantal daarvan wordt hier in verband gebracht met de vier elementen. Deze vormen de basis van de kleine en grote Arcane. Ze weerspiegelen aspecten van het ene ondeelbare Mysterie.

Die opbouw is geen absolute indeling waarbinnen Leven begrepen of verklaard wordt. Het is een middel om inzicht te krijgen in patronen die het besef van Eenheid verstoren. Die patronen zijn de misvattingen die in de dagelijkse bezigheden houvast en veiligheid lijken te geven.

Innerlijke Wijsheid

Veronderstellingen liggen - net als overtuigingen - opgeslagen in het onderbewuste als collectieve bezwering. Herkenning daarin van archetypes verheldert en ontmantelt hoe identiteit vervreemdde van waarachtigheid. Die vervreemding is denkbeeldig. Ze brengt zijn - in aanvaarding ervan - terug bij de Bron… bij innerlijke wijsheid.
 

Grote Arcane:
De hoofdkaarten, 22 kosmische wetten.

Kleine Arcane:
Verduidelijkende kaarten, 56 specifieke lessen.

Staven - Vuur:
Creativiteit, vitaliteit, geestdrift, voorstellen, seksualiteit, tegenwoordigheid.

Kelken - Water:
Gewaar zijn, waarnemen, voelen, gevoel, emoties, verbondenheid.

Zwaarden - Lucht:
Onderscheiden, denken, helderheid, weten, ruimtelijkheid.

Pentakels - Aarde:
Vruchtbaarheid, ervaren, vormen, realiseren, waarde, werkzaamheid.

Mannelijk:
Binnengaand, inspirerend, richtend, bewegend.

Vrouwelijk:
Omvattend, ontvangend, open, stil.

Wezenlijk:
Verbindend, bezielend, zijn, waarnemend.