Heel

Tarot als middel tot Bewustwording


De tijdloze Tarot in een hedendaags licht. Een verzameling teksten en afbeeldingen die poogt naar iets te verwijzen. Dat iets is niet een object of ding… het laat zich niet in beeld, woord of begrip vatten. Het is wat als ondeelbare Stilte voeding geeft aan tegenwoordigheid in al dat leeft…

De teksten die hier verzameld zijn kwamen vanaf juni 2008 tot stand. Eerst was er een intens en intensief proces van dé-identificatie en loskomen van verwarring. De hier verzamelde teksten vertegenwoordigen de essentiële inzichten die daar uit voortvloeiden.

Mijn eigen ervaring vormt de grond waarop de inzichten en processen zijn verwoord. In die zin is het mijn verhaal… de teksten proberen echter tegelijkertijd te verwijzen naar iets dat tijdloos en bovenpersoonlijk is: de Bron die huist in al dat leeft en waarbinnen al dat leeft is.

In wezen gaan de teksten over het ontdekken van die Bron in het zijns-besef en het proces van afleren om die mysterieuze kracht te willen beteugelen, zodat de Bron zijn werk kan doen.

Nog steeds kom ik gewoontes tegen waar ik me ooit aan vast hield. Ik neem dat nu echter waar en herken hoe het lang mijn gedrag en zijnsbesef bepaalde. Ik ervaar daardoor veel meer en dieper. De verwarring lost steeds makkelijker op in het heldere licht van de Ene Geest.

In die dagelijkse processen is de Tarot een fijne ondersteuning. Het is dan een spiegel die me bewust maakt van onwetendheid of verwarring en van wie ik werkelijk ben.

frits van der ploeg

© 2022   -   praktijk: healingsite.nl