essentie runen
show/hide menu
heel runeteken

Algemeen


Al rond 200 voor Christus gebruikten priesters van Germaanse volkeren Rune Tekens. De oorsprong van de Tekens is de tijdloze innerlijke, creatieve Bron.

Runen werden gebruikt om universele zaken over te brengen. De symbolen werden op gebruiksvoorwerpen, huizen, stenen of de grond gekrast. Ook liet men het lichaam houdingen aannemen die bij de Tekens hoorden. Communicatie gebeurde door middel van iconografie, houdingen en gebaren.

Later werd elk teken aan een specifieke klank gekoppeld. De oertrillingen bleken heilzaam op geest en lichaam in te werken. Tekens werden met elkaar verbonden, om via de combinatie van kwaliteiten bescherming en voorspoed aan te roepen.

Vele stenen met oude Rune-teksten zijn in Europa gevonden. Daarin wordt ondermeer verwezen naar de heilzame en beschermende werking van de universele tekens. Hier wordt ingegaan op die verhelderende en helende krachten.

Rune Tekens openen de geest naar universele trillingen. Ze ontzenuwen misvattingen, branden het zelfbeeld schoon en brengen het besef bij de oorspronkelijke Stilte terug… bij dat wat ongerept waarneemt en ziet.

Elder en Younger Futhark

 Heel - De Sneeuwvlok De Rune-vormen zoals ze hier gebruikt worden, stammen uit de samenvoeging van de Elder Futhark en de Younger Futhark. Dit is een dichterlijke vrijheid, maar ook omdat op deze manier alle vormen een afgeleide zijn van de Heel-Rune.

Dit Rune Teken noemde men ook wel de Rune-Moeder. In de oude Germaanse Mythologie werd de Heelrune als meest heilige Rune beschouwd. Het is het Teken van het Kosmische Zaad, dat alle potentie voor het Universum bevat. De vorm herinnert aan het sneeuwvlok-kristal. Ze komt in veel culturen voor als oersymbool.

De sneeuwvlok is ook een mooie metafoor voor het Mysterie dat zich niet laat grijpen en toch als manifestatie er is. Als verschijning is ze altijd veranderlijk en nooit als vaste vorm in een formule te vatten… net als je denkt dat je het snapt blijkt het toch weer anders te zijn.

Een ander prettig aspect van de Runen is dat ze geen residu achterlaten nadat ze hun werk gedaan hebben. Net als bij de sneeuwvlok blijft er niets over. De universele tekens ontzenuwen verwarring en 'branden' daarna zichzelf op… wat blijft is ongerept Bewustzijn.

Fluistering

Rune Staven herinneren aan de Wijsheid die is in Stilheid. Rune betekent 'fluistering' of 'fluisteren'. Dat gebeurt als innerlijk verschijnsel, wanneer spontaan de denkbeeldige afscheiding tussen binnen en buiten wegvalt. In het tijdloze fluisteren smelt onderscheid tussen waarnemer en waargenomene weg, wat rest is waarnemen. Bewustzijn beseft haar naakte en zelfloze Zijn.

Runen helpen, via het innerlijke Licht, om zijnsbesef tot rust te laten komen in de directe veiligheid van wat niet te (be)grijpen is… je bent die Waarachtige ongrijpbaarheid… dit liefdevolle Licht. Mensen volgen eeuwenlang bepaalde mystieke voetstappen om bewust te worden van hun ware aard. Als persoon ben je daar niet alleen in, terwijl je als Licht al tijdloos en vóór alles straalt.