Meditatie - Ontmoetingen


De meditatie-ontmoetingen op donderdagochtend hebben het stil in gemeenschap zijn als basis. Ondeelbaar Bewustzijn is het gemeenschappelijke. Besef daarvan ontzenuwt de angst van het fictieve ik, het ik dat voor zijn waarde moet vechten.

In de veiligheid van een kleine groep wordt verwezen naar de directheid van Zijn. De geestelijke instelling - de houding - die zich in standpunten verschanste, wordt herkend als behorend bij het schijn-zelf. Herkenning van Zijn onderbreekt en beëindigt de investering in dat schijn-zelf.

Openheid

Ook wordt ingegaan op de thematiek die op dat moment in de groep speelt. Dit gebeurt spontaan en zeer gericht, als een direct antwoord op de behoefte.

Ontmoeten nodigt uit tot herkenning van de Waarheid die je bent. Wat ziet is niet het aparte ik, doch het Licht van Nu. Dit werkelijk beseffen maakt dat ontspanning en verzachting kunnen plaats vinden. In Openheid verliezen misvatting en gewoonte hun macht over het waarnemen.

Voorlopig zijn er geen Meditatie-Ontmoetingen gepland.

meditation
healingsite   1993 - 2024