Ontmoetingen in het Licht


In de veiligheid van een kleine groep wordt verwezen naar de directheid van Zijn. Er wordt onderzocht of de standpunten, waar toevlucht in genomen wordt, werkelijk waar zijn. Besef van Heelheid en Leven is altijd mogelijk… juist in het toelaten van angst, verdriet of woede.

Misschien herken je dat je lang gedreven werd door overtuigingen… en vanuit een voorgestelde identiteit voor erkenning en ruimte vocht. Die jacht naar geluk ontnam je het besef van Heelheid, of besef van het levende Licht van Bewustzijn… het Licht van je ware Aard die nu hier is.

Levensvragen

Directe Intimiteit van het ene Leven ontsluiert hoe ego-activiteit (in het na-jagen van plezier) pijn leerde vermijden… en besef van Zijn vergat. In Openheid - Dit nu hier - is ruimte voor alles en kunnen levensvragen in een kalme sfeer worden uitgediept.

Het blijkt veilig om open te zijn… Het psychische zelfbeeld wordt herkend als bron van reactieve neigingen en gewoontes. Dit ontkrampt, net als de verdediging. 'De vijandige wereld' blijkt een - vanuit het angstige zelfbeeld naar buiten gerichte - projectie.

Ontwaken uit de droom

Ontmoeten nodigt uit tot ontwaken uit de droom van het aparte ik, en herkenning van de Waarheid die je bent. Wat ziet is niet het aparte zelf, doch het Licht van Nu. Dit werkelijk beseffen brengt ontspanning en verzachting - de werkzaamheid van het ene Leven.

Openheid maakt dat misvatting en gewoonte geen macht over het waarnemen krijgen. Angst voor verlies van controle smelt weg, in herkenning van Zijn en aanvaarding van wat zich aandient. De valse identiteit wordt doorzien en hoeft niet meer voor veiligheid en waarde te zorgen… Zijn Is.

Voorlopig zijn er geen Ontmoetingen gepland. Agenda

consult
healingsite   1993 - 2024