Toelaten en open blijven

25 december 2018

Een kort stukje uit een geleide meditatie… De geest heeft moeite met bepaalde zaken en steeds is er terugkerende onvrede, boosheid en weerstand. Het valt op dat de geest eigenlijk vaak boos en in verwijt is en dat er een houding van onvrede is.

Dit blijkt een collectieve gewoonte, die al vroeg in het leven wordt overgenomen uit de omgeving. Aandacht gaat mee met ideeën en creëert - ongemerkt - oordeel die de geest vult en waar een boze houding uit voortkomt.

In Openheid en geduld kan die gewoonte omarmd worden, en in het besef van Zijn kunnen de houding en de onderliggende lagen zacht worden.   Download

healingsite   1993 - 2022